Bảng giá đất Bắc Giang giai đoạn 2021-2024

Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 50.000.000 đồng/m2; thấp nhất là 300.000 đồng/m2.

Giá đất Bắc Giang đắt nhất tại đường Hoàng Văn Thụ

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được ban hành theo Quyết định 1025/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Bảng giá đất Bắc Giang này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024, cụ thể:

Giá đất ở: Nơi có giá đất cao nhất là tuyến đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (đoạn từ Ngô Văn Cảnh đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) với mức 50 triệu đồng/m2 tại vị trí 1.

Nơi có giá đất thấp nhất là một số tuyến đường thuộc huyện Lục Ngạn với giá 300.000 đồng/m2 tại vị trí 2 và vị trí 3.

Mức giá đất cho các vị trí được xác định theo hệ số sau: 

+ Vị trí 2 bằng 0,5 vị trí 1. 

+ Vị trí 3 bằng 0,8 vị trí 2. 

+ Vị trí 4 bằng 0,8 của vị trí 3.

Xem chi tiết bảng giá đất Bắc Giang giai đoạn đoạn 2020-2024 tại đây:

Xem chi tiết 1

Xem chi tiết 2

Giá đất thương mại, dịch vụ bằng 60% giá đất ở cùng vị trí, khu vực.

Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ bằng 40% giá đất ở cùng vị trí, khu vực.

Bảng giá đất Bắc Giang giai đoạn 2021-2024 - Ảnh 1.

Theo khung nhà nước, giá đất ở tại Bắc Giang cao nhất 50 triệu đồng/m2. (Ảnh minh họa: VTCNews).

Bảng giá đất Bắc Giang áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Bảng giá đất Bắc Giang giai đoạn 2021-2024 - Ảnh 2.

Giá đất Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024. (Ảnh minh họa: Báo CafeF).

Hệ số điều chỉnh giá đất Bắc Giang năm 2021

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định số 1250/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 (hệ số K) như sau:

Đất ở thuộc địa bàn các huyện và thành phố Bắc Giang. 

Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại các dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới, điểm dân cư do doanh nghiệp làm chủ đầu tư được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ; các khu đô thị mới, khu dân cư mới, điểm dân cư do Nhà nước làm chủ đầu tư được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà chưa quy định giá đất trong Bảng giá đất K = 1. 

Đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ:

- Thành phố Bắc Giang: K = 1,2. 

- Các huyện: 

+ Đất tại thị trấn; đất nằm ven đường quốc lộ, đường tỉnh: K = 1,2. 

+ Đất tại các vị trí còn lại: K = 1,2.

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (đất chưa bao gồm chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật - đất thô): K = 1,2. 

Đất thuộc nhóm đất nông nghiệp hệ số K = 1 không phân biệt vị trí, khu vực.

Đất nông nghiệp do các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi tính các khoản được trừ vào tiền thuê đất giao Sở Tài chính xác định hệ số điều chỉnh giá đất xác định như sau: 

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân chi trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp cao hơn so với số tiền bồi thường, hỗ trợ tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất thì hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện theo công thức: 

Hệ số điều chỉnh giá đất

=

Số tiền bồi thường, hỗ trợ tương ứng với 1m2 đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất

Giá 1m2 đất nông nghiệp UBND tỉnh quy định

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân chi trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp thấp hơn so với số tiền bồi thường, hỗ trợ tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất thì hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện theo công thức: 

Hệ số điều chỉnh giá đất

=

Số tiền nhận chuyển nhượng 1m2 quyền sử dụng đất nông nghiệp của tổ chức, cá nhân

Giá 1m2 đất nông nghiệp UBND tỉnh quy định

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1. Hệ số điều chỉnh giá Bắc Giang năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

chọn