Bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, doanh nghiệp chưa phải đóng phí công đoàn

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đồng ý lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30/6 cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam có văn bản lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gửi các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; các công đoàn ngành trung ương và tương đương; các công đoàn Tổng công ty trực thuộc.

Bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, doanh nghiệp chưa phải đóng phí công đoàn - Ảnh 1.

Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chưa phải đóng phí công đoàn. (Ảnh: TTO).

Theo đó, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30/6.

Nếu sau thời điểm này, tình hình dịch bệnh chưa thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn, thời gian được lùi đến ngày 31/12.

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch nói trên là doanh nghiệp có số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50%, trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. 

Ban thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn được giao xem xét, xác định và chịu trách nhiệm, về việc quyết định cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo tình hình vào ngày 10 hàng tháng.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã có công văn gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, hướng dẫn tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu các tỉnh, thành phố rà soát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong các ngành nghề có từ 50% số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc trở lên, vì dịch Covid-19.

Từ đó, lập hồ sơ làm căn cứ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định, kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị, đến tháng 6/2020. Bảo hiểm xã hội tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất của doanh nghiệp, và không tính lãi theo đúng quy định. 

chọn