Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 874 gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Trước đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản hướng dẫn tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Ảnh: Thanh Niên).

Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong các ngành nghề có từ 50% số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc trở lên, vì dịch Covid-19.

Từ đó, lập hồ sơ làm căn cứ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định, kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị, đến tháng 6/2020.

Bảo hiểm xã hội đồng thời tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất của doanh nghiệp, và không tính lãi theo đúng quy định. 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu trong thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng hoặc kiểm tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra, nếu không có dấu hiệu vi phạm.

Trường hợp đến hết tháng 6/2020, nếu dịch Covid-19 chưa thuyên giảm, và doanh nghiệp có đề nghị, thì Bảo hiểm Xã hội tỉnh, thành phố báo cáo UBND tỉnh, thành phố gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xem xét, giải quyết.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu định kì trước ngày 5 hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp, theo dõi và báo cáo cơ quan có thẩm quyền. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn các địa phương thống nhất tổ chức thực hiện; chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm Xã hội ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền quy định thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất này đến tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.