Đối tượng nào được gia hạn, miễn tiền chậm nộp thuế vì dịch Covid-19, hồ sơ gồm những gì?

Để được gia hạn, người nộp thuế phải thuộc trường hợp bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Đối tượng nào được gia hạn, miễn tiền chậm nộp thuế

Tổng cục Thuế vừa có văn bản đề nghị thực hiện gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đối tượng nào được gia hạn, miễn tiền chậm nộp thuế vì dịch Covid-19, hồ sơ gồm những gì? - Ảnh 1.

Để được gia hạn, người nộp thuế phải thuộc trường hợp bị thiệt hại vật chất, tai nạn bất ngờ. (Ảnh: Phúc Minh).

Để được gia hạn, người nộp thuế phải thuộc trường hợp bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Thiệt hại vật chất được định nghĩa là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế tính được bằng tiền, như máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hoá, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền...

Còn tai nạn bất ngờ được hiểu là việc không may, xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế do tác nhân bên ngoài, làm ảnh hưởng trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh. tai nạn bất ngờ gồm cả "bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch; các trường hợp bất khả kháng khác".

Hồ sao gia hạn, miễn tiền chậm nộp thuế gồm những gì?

Theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, để được gia hạn nộp thuế theo quy định, người nộp thuế phải lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lí trực tiếp.

Hồ sơ gồm văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế theo mẫu, biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại; văn bản xác nhận về việc có thiệt hại của cơ quan công an, UBND cấp xã, phường, ban quản lí khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế…

Ngoài ra, cần có các hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường, hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường. 

Đối tượng nào được gia hạn, miễn tiền chậm nộp thuế vì dịch Covid-19, hồ sơ gồm những gì? - Ảnh 2.

Theo quy định, người nộp thuế phải lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lí trực tiếp. (Ảnh: Phúc Minh).

Đối với trường hợp được miễn tiền chậm nộp thuế, người nộp thuế cũng cần có hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp. 

Tùy từng trường hợp, hồ sơ đề nghị này phải bổ sung các tài liệu cần có. 

Cụ thể, khi ảnh hưởng do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, phải có biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền, các văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại…

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phổ biến đến người nộp thuế và chủ động triển khai hệ thống hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế bị thiệt hại bởi dịch lập hồ sơ, thủ tục và kịp thời xử lí gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp theo thẩm quyền cho người nộp thuế.

Thủ trưởng cơ quan thuế quản lí trực tiếp người nộp thuế sẽ quyết định số tiền thuế được gia hạn, thời gian gia hạn nộp thuế. Đồng thời, thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành thông báo tiền chậm nộp sẽ có quyền ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp.

Đối với những trường hợp vượt thẩm quyền, cần có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ báo cáo, để Tổng cục Thuế xem xét, xử lí theo thẩm quyền.

chọn
Chủ đầu tư bất động sản tìm lời giải cho bài toán tài chính năm 2023
Ngoài vấn đề pháp lý tại dự án và biến động trên thị trường BĐS, năm 2023, các doanh nghiệp cũng đối mặt với sức ép dòng tiền khi nguồn vốn thu hẹp và áp lực từ trái phiếu đáo hạn.