Ai được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội?

Các địa phương phải tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 6/2020, khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và không tính lãi theo quy định.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa thông tin cụ thể điều kiện đối với các doanh nghiệp, đơn vị thuộc diện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, đối tượng thuộc diện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất là các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động. Trong đó, số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

Ai nào được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội? - Ảnh 1.

Đối tượng thuộc diện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội là doanh nghiệp gặp khó vì dịch Covid-19. (Ảnh: TTO).

Ngoài ra, doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra, không kể giá trị tài sản là đất, cũng thuộc điều kiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội.

Để được tạm dừng tính thu quỹ hưu trí và tử tuất, doanh nghiệp cần có văn bản đề nghị tạm dừng đóng, kèm theo văn bản xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc, hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại, gửi cơ quan Bảo hiểm Xã hội.

Về thẩm quyền, đối với doanh nghiệp thuộc UBND địa phương quản lí, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương sẽ xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc; cơ quan tài chính địa phương sẽ xác định giá trị tài sản bị thiệt hại. 

Đối với doanh nghiệp thuộc bộ, ngành Trung ương quản lí, việc xác định hai vấn đề trên sẽ do bộ, ngành; cơ quan tài chính của bộ, ngành hoặc Bộ Tài chính xác định.

Số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc được tính so với tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh.

Giá trị tài sản bị thiệt hại được tính so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất, trước thời điểm bị thiệt hại.

Trong 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan xác định số lượng lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc, hoặc cơ quan xác định giá trị tài sản bị thiệt hại có trách nhiệm xem xét, xác định và có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Ai nào được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội? - Ảnh 2.

Hàng loạt doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. (Ảnh: Phúc Minh).

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng yêu cầu Bảo hiểm Xã hội các địa phương tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6/2020, ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, và không tính lãi theo quy định. 

Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 mà dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị, thì kịp thời phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh, thành phố gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

Phải đóng đầy đủ quỹ ốm đau, thai sản, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu cũng nhấn mạnh Bảo hiểm Xã hội các địa phương phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo đúng quy định của pháp luật, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tránh lạm dụng, trục lợi.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ không thực hiện thanh tra chuyên ngành, hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra, nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm. 

Đồng thời hàng tháng, đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời vào quỹ ốm đau, thai sản, Quỹ Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Kết thúc thời gian tạm dừng đóng (hết tháng 6/2020), kịp thời thông báo và đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ các quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, bao gồm cả việc đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm dừng đóng trước đó.

chọn
Cần Thơ dự kiến nâng cấp quốc lộ 91 hơn 7.200 tỷ vào đầu 2025
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (Km00 - Km07) đi qua hai quận của TP Cần Thơ là Ninh Kiều và Bình Thủy, với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, khởi công vào quý I/2025.