Bỏ khung giá đất, bắt buộc thanh toán giao dịch qua ngân hàng

Đó là một trong những giải pháp được Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII nêu ra để hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, chính sách tài chính về đất đai.

Vừa qua Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ký ban hành 4 nghị quyết quan trọng, có tính chiến lược vừa được Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thông qua. Đặc biệt là Nghị quyết số 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” với các nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả.

Sẽ bỏ khung giá đất, bắt buộc thanh toán giao dịch qua ngân hàng, đánh thuế cao hơn với người có nhiều nhà, đất. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Giá đất được xác định thấp hơn nhiều so với thực tế

Theo đó, Trung ương đánh giá, thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất phát triển chưa ổn định, minh bạch, bền vững, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp chậm phát triển. 

Việc tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn. Công tác đăng ký, thống kê đất đai chưa thực hiện nghiêm. Vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Chính sách tài chính trong lĩnh vực đất đai chưa thực sự khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững; hạn chế tình trạng lãng phí và vi phạm pháp luật. Cơ cấu nguồn thu từ đất chưa bền vững. Các phương pháp định giá, đấu giá quyền sử dụng đất còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế. Giá đất được xác định thường thấp hơn nhiều so với giá đất trên thị trường. Chưa xử lý triệt để tình trạng chênh lệch giá đất giáp ranh giữa các địa phương. 

Đất đai chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả. Tình trạng đất nông nghiệp, đất dự án bị bỏ hoang còn nhiều. 

Bỏ khung giá đất, thu thuế cao người có nhiều đất

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết 18 đưa ra là hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, chính sách tài chính về đất đai, các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất.

Theo đó, cần bỏ khung giá đất, có cơ chế phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất. 

Bổ sung, hoàn thiện các quy định như công khai giá đất, bắt buộc giao dịch qua các sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt…

Chính sách tài chính về đất đai cũng sẽ được nghiên cứu để điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai, minh bạch. 

Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang. Đồng thời có chính sách ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với một số lĩnh vực, địa bàn, đối tượng.

Nghị quyết 18 cũng đặt ra nhiệm vụ đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai; có chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nhất là thị trường cho thuê đất nông nghiệp. 

Hoàn thiện cơ sở pháp lý và tăng cường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản. Có cơ chế bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững; kiểm soát chặt chẽ, khắc phục tình trạng đầu cơ đất đai. 

chọn
Cận cảnh đường ven sông Cầu Ngà với cây cầu 600 m đang thành hình ở quận Nam Từ Liêm
Sau hơn hai năm thi công, một số đoạn đường ven sông Cầu Ngà đang thành hình ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Trong đó, nổi bật là cây cầu có chiều dài khoảng 600 m.