Cập nhật lãi suất ngân hàng LienVietPostBank tháng 10/2022

Trong tháng này, lãi suất tiền gửi tại ngân hàng LienVietPostBank đồng loạt tăng. Cụ thể, với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất tăng 0,8 - 1 điểm % so với tháng trước, lên khoảng 4,5 - 6,4%/năm.

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank với sản phẩm tiết kiệm kỳ hạn thường

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi đối với tất cả kỳ hạn trong tháng 10 này. Hiện tại, các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - 60 tháng đang được triển khai với lãi suất tiết kiệm trong khoảng 4,5 - 6,4%/năm.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng có mức lãi suất là 4,5%/năm sau khi tăng 1 điểm %. Cùng tăng 1 điểm % là các kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng với mức lãi suất 4,8%/năm.

Các kỳ hạn còn lại thuộc phương thức lĩnh lãi này đều có lãi suất tăng 0,8 điểm % so với tháng trước. Trong đó, ngân hàng triển khai mức 5,9%/năm đối với kỳ hạn 6 - 11 tháng và 6,4%/năm đối với kỳ hạn 12 - 60 tháng.

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank dành cho kỳ hạn 13 tháng cũng ở mức 5,6%/năm. Điều kiện để được nhận mức này là khách hàng phải có các khoản tiền gửi mở mới hoặc tái tục tại kỳ hạn này với số dư từ 300 tỷ đồng trở lên.

Ảnh: LienVietPostBank

Xét đến phương thức lĩnh lãi hàng tháng, phạm vi lãi suất hiện vào khoảng 4,49 - 6,22%/năm cho tiền gửi có kỳ hạn 2 - 60 tháng. Qua so sánh, khung lãi suất này đã tăng 0,62 - 1 điểm % so với tháng trước, với mức chênh lệch cao nhất được ghi nhận tại kỳ hạn 2 tháng.

Tương tự, sau khi được điều chỉnh tăng 0,47 - 0,99 điểm %, lãi suất ngân hàng được niêm yết cho phương thức lĩnh lãi hàng quý vào khoảng 5,59 - 6,25%/năm (kỳ hạn 6 - 60 tháng) và lĩnh lãi trước vào khoảng 4,46 - 6,01%/năm (kỳ hạn 1 - 60 tháng).

Bên cạnh đó, ngân hàng LienVietPostBank còn triển khai tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tuần với mức lãi suất không đổi là 0,1%/năm, chỉ áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Kỳ hạn

Lãi suất VND

Lãi trả trước

Lãi trả hàng tháng

Lãi trả hàng quý

Lãi trả cuối kỳ

01 tuần

-

-

-

0,1

02 tuần

-

-

-

0,1

03 tuần

-

-

-

0,1

01 tháng

4,48

-

-

4,5

02 tháng

4,46

4,49

-

4,5

03 tháng

4,74

4,78

-

4,8

04 tháng

4,72

4,77

-

4,8

05 tháng

4,7

4,76

-

4,8

06 tháng

5,73

5,83

5,86

5,9

07 tháng

5,7

5,81

-

5,9

08 tháng

5,67

5,8

-

5,9

09 tháng

5,65

5,79

5,82

5,9

10 tháng

5,62

5,77

-

5,9

11 tháng

5,59

5,76

-

5,9

12 tháng

6,01

6,22

6,25

6,4

13 tháng (*)

5,98

6,2

-

6,4

15 tháng

5,92

6,17

6,2

6,4

16 tháng

5,89

6,16

-

6,4

18 tháng

5,83

6,13

6,16

6,4

24 tháng

5,67

6,04

6,07

6,4

25 tháng

5,64

6,02

-

6,4

36 tháng

5,36

5,87

5,9

6,4

48 tháng

5,09

5,71

5,74

6,4

60 tháng

4,84

5,57

5,59

6,4

Nguồn: LienVietPostBank

chọn
Doanh nghiệp ít tên tuổi bất ngờ lãi gần 400 tỷ trong một quý nhờ bàn giao dự án Hoàng Thành Pearl
Một công ty bất động sản ít tên tuổi trên UPCoM đã ghi nhận lãi đột biến trong quý II nhờ bàn giao 261 căn hộ ở dự án Hoàng Thành Pearl tại Nam Từ Liêm, Hà Nội.