Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 10/2022 tăng tại tất cả kỳ hạn

Vào ngày 6/10, ngân hàng OceanBank đã phát hành biểu lãi suất tiền gửi mới với nhiều điều chỉnh ở tất cả các kỳ hạn. Hiện tại, khách hàng cá nhân sẽ được hưởng lãi suất cao nhất lên đến 7,3%/năm khi gửi tiền online trong kỳ hạn 12 - 15 tháng.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Trong lần cập nhật mới nhất, Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) đã có động thái tăng lãi suất tiết kiệm thêm 0,15 - 1,3 điểm % lên khoảng 4,3 - 7,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Theo đó, lãi suất hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng tăng 0,7 điểm % lên mức 4,3%/năm. Sau khi tăng 1,05 - 1,3%/năm, các kỳ hạn 3 - 5 tháng hiện được ấn định với mức lãi suất chung là 5%/năm.

Ngân hàng đang triển khai mức lãi suất 6,6%/năm cho các kỳ hạn sau: 6 tháng (tăng 0,2 điểm %), 7 tháng (tăng 1 điểm %), 8 tháng và 9 tháng (tăng 0,9 điểm %), 10 tháng (tăng 0,8 điểm %) và 11 tháng (tăng 0,7 điểm %).

Ảnh: OceanBank

Tương tự, các kỳ hạn còn lại cũng được nâng lãi suất so với tháng trước, cụ thể:

- Lãi suất kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng và 15 tháng lần lượt tăng 0,15 điểm %, 0,3 điểm % và 0,5 điểm %, cùng lên mức 7,1%/năm.

- Lãi suất kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng lần lượt tăng 0,6 điểm % và 0,4 điểm %, cùng lên mức 7,2%/năm.

Riêng kỳ hạn 18 tháng có lãi suất tiền gửi không đổi trong tháng này, vẫn ổn định tại mức 7,2%/năm.

Đối với lãi suất ngân hàng dành cho các khoản tiền gửi online, ngân hàng OceanBank hiện đang huy động lãi suất trong khoảng 4,4 - 7,3%/năm sau khi tăng 0,35 - 1,3%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Những khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm không kỳ hạn hoặc trong thời gian ngắn (1 tuần, 2 tuần và 3 tuần) sẽ được nhận cùng mức lãi suất là 0,3%/năm, tăng 0,1 điểm % so với lần phát hành trước đó. Lưu ý, chỉ dành riêng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,3

0,3

1 tuần

0,3

0,3

2 tuần

0,3

0,3

3 tuần

0,3

0,3

01 tháng

4,3

4,4

02 tháng

4,3

4,4

03 tháng

5

5

04 tháng

5

5

05 tháng

5

5

06 tháng

6,6

6,8

07 tháng

6,6

6,8

08 tháng

6,6

6,8

09 tháng

6,6

6,8

10 tháng

6,6

6,8

11 tháng

6,6

6,8

12 tháng

7,1

7,3

13 tháng

7,1

7,3

15 tháng

7,1

7,3

18 tháng

7,2

7,2

24 tháng

7,2

7,2

36 tháng

7,2

7,2

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Khách hàng doanh nghiệp vẫn sẽ nhận lãi suất ngân hàng OceanBank ổn định trong khoảng 2,8 - 4,6%/năm, dành cho tiền gửi trong kỳ hạn 1 - 24 tháng với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Để nhận được mức lãi suất cao nhất là 4,6%/năm, khách hàng thuộc phân khúc này phải có điều kiện tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng hoặc 24 tháng.

Tương tự, lãi suất dành cho các phương thức lĩnh lãi khác cũng ổn định trong tháng này, cụ thể: lĩnh lãi đầu kỳ là 2,72 - 4,39%/năm, lĩnh lãi hàng tháng là 2,79 - 4,5%/năm và lĩnh lãi hàng quý là 4,42 - 4,52%/năm.

OceanBank cũng đang áp dụng mức lãi suất ổn định 0,1%/năm cho các khoản tiền gửi Over Night, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn và vốn chuyên dùng.

Mức lãi suất 0,15%/năm tiếp tục được ấn định cho các khoản tiết kiệm ngắn ngày, gồm 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần, của khách hàng doanh nghiệp.

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,1

 

 

 

Over Night

0,1

 

 

 

1 tuần

0,15

 

 

 

2 tuần

0,15

 

 

 

3 tuần

0,15

 

 

 

01 tháng

2,8

2,72

 

 

02 tháng

2,8

2,72

2,79

 

03 tháng

3

2,91

2,99

 

04 tháng

3

2,91

2,98

 

05 tháng

3

2,91

2,98

 

06 tháng

3,5

3,38

3,47

 

07 tháng

3,5

3,38

3,47

 

08 tháng

3,5

3,38

3,46

 

09 tháng

3,6

3,47

3,55

 

10 tháng

3,6

3,47

3,55

 

11 tháng

3,6

3,47

3,54

 

12 tháng

4,6

4,39

4,5

4,52

24 tháng

4,6

4,39

4,4

4,42

Nguồn: OceanBank

chọn