Cập nhật lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 3/2022

Trong tháng này, ngân hàng Nam A Bank tiếp tục tăng nhẹ lãi suất đối với một vài kỳ hạn dành cho tiền gửi trực tuyến. Trong khi đó, biểu lãi suất thông thường vẫn được giữ nguyên tại tất cả kỳ hạn.

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank áp dụng với khách hàng cá nhân

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Nam A Bank tháng 4/2022

Theo ghi nhận mới nhất, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) dành cho phương thức cuối kỳ tiếp tục không đổi trong khoảng 3,95 - 6,7%/năm, với kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Cụ thể, mức lãi suất 3,95%/năm tiếp tục được ấn định các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng. Tiếp đến là các kỳ hạn 6 - 7 tháng với chung mức 5,6%/năm và kỳ hạn 8 - 11 tháng với cùng mức 5,9%/năm.

Lãi suất tiết kiệm được huy động cho kỳ hạn 12 tháng ổn định tại mức 6,2%/năm. Hiện tại, khách hàng có khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng tại kỳ hạn 13 tháng sẽ được nhận lãi suất của kỳ hạn 12 tháng.

Đối với các khoản tiết kiệm có kỳ hạn 14 - 17 tháng, Nam A Bank duy trì triển khai mức lãi suất 6,6%/năm. Tương tự, các kỳ hạn từ 18 tháng đến 23 tháng tiếp tục có mức lãi suất cao nhất là 6,7%/năm trong tháng này.

Cũng giống như kỳ hạn 13 tháng, tiền gửi dưới 500 tỷ đồng có kỳ hạn 24 tháng được ngân hàng áp dụng lãi suất của kỳ hạn trước đó, ở thời điểm hiện tại là 6,7%/năm.

Cập nhật lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 3/2022 - Ảnh 1.

Nguồn: Nam A Bank

Các kỳ hạn còn lại được ngân hàng giữ nguyên lãi suất như sau: 6,5%/năm (kỳ hạn 25 - 29 tháng), 6,4%/năm (kỳ hạn 30 - 33 tháng) và 5,9%/năm (kỳ hạn 34 - 36 tháng)

Trong trường hợp gửi tiền không kỳ hạn hoặc từ 1 tuần đến 3 tuần, lãi suất ngân hàng Nam A Bank cũng lần lượt ổn định ở mức 0,1%/năm và 0,2%/năm, chỉ dành cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn các phương thức khác như: lĩnh lãi hàng tháng (3,92 - 6,4%/năm), lĩnh lãi trước (3,88 - 6,12%/năm), lĩnh lãi hàng quý (5,46 - 6,43%/năm) và lĩnh lãi 6 tháng một lần (5,5 - 6,48%/năm).

KỲ HẠN

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

LÃI TRẢ TRƯỚC

LÃI HÀNG QUÝ

LÃI 06 THÁNG/LẦN

KKH

0,1

-

-

-

-

1 tuần

0,2

-

-

-

-

2 tuần

0,2

-

-

-

-

3 tuần

0,2

-

-

-

-

1 tháng

3,95

-

3,93

-

-

2 tháng

3,95

3,94

3,92

-

-

3 tháng

3,95

3,93

3,91

-

-

4 tháng

3,95

3,93

3,89

-

-

5 tháng

3,95

3,92

3,88

-

-

6 tháng

5,6

5,53

5,44

5,56

-

7 tháng

5,6

5,52

5,42

-

-

8 tháng

5,9

5,8

5,67

-

-

9 tháng

5,9

5,78

5,64

5,81

-

10 tháng

5,9

5,77

5,62

-

-

11 tháng

5,9

5,75

5,59

-

-

12 tháng

6,2

6,03

5,83

6,06

6,1

13 tháng (**)

-

6,01

5,8

-

-

14 tháng

6,6

6,37

6,12

-

-

15 tháng

6,6

6,35

6,09

6,39

-

16 tháng

6,6

6,34

6,06

-

-

17 tháng

6,6

6,32

6,03

-

-

18 tháng

6,7

6,4

6,08

6,43

6,48

19 tháng

6,7

6,38

6,05

-

-

20 tháng

6,7

6,36

6,02

-

-

21 tháng

6,7

6,35

5,99

6,38

-

22 tháng

6,7

6,33

5,96

-

-

23 tháng

6,7

6,33

5,93

-

-

24 tháng (***)

-

6,3

5,9

6,33

6,38

25 tháng

6,5

6,11

5,72

-

-

26 tháng

6,5

6,09

5,69

-

-

27 tháng

6,5

6,08

5,67

6,11

-

28 tháng

6,5

6,06

5,64

-

-

29 tháng

6,5

6,05

5,61

-

-

30 tháng

6,4

5,95

5,51

5,98

6,02

31 tháng

6,4

5,93

5,49

-

-

32 tháng

6,4

5,92

5,46

-

-

33 tháng

6,4

5,9

5,44

5,93

 

34 tháng

5,9

5,46

5,05

-

-

35 tháng

5,9

5,45

5,03

-

-

36 tháng

5,9

5,44

5,01

5,46

5,5

Nguồn: Nam A Bank

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến của ngân hàng Nam A Bank

Tương tự như lần điều chỉnh trước, lãi suất tiết kiệm trực tuyến của Nam A Bank có một vài biến động nhẹ trong tháng này. Hiện tại, phạm vi lãi suất dao động trong khoảng 3,9 - 7,4%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, các kỳ hạn 1 - 5 tháng đều được ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất là 3,9%/năm. Lãi suất ngân hàng dành cho các kỳ hạn 9 - 10 tháng, 12 - 15 tháng và 16 - 36 tháng lần lượt ổn định tại mức 6,5%/năm, 7,2%/năm và 7,4%/năm.

Trong khi đó, các kỳ hạn còn lại có lãi suất tăng so với tháng trước, gồm: 6 tháng (tăng 0,2 điểm % lên 6,4%/năm), 7 tháng (tăng 0,1 điểm % lên 6,4%/năm), 8 tháng (tăng 0,1 điểm % lên 6,5%/năm) và 11 tháng (tăng 0,3 điểm % lên 6,8%/năm),

Khách hàng chọn gửi tiết kiệm trực tuyến trong thời gian từ 1 tuần đến 3 tuần tiếp tục được hưởng mức lãi suất như đã niêm yết trước đó là 0,2%/năm, thấp đáng kể so với các kỳ hạn dài ngày.

KỲ HẠN (THÁNG)

LÃI CUỐI KỲ

01 tuần

0,20

02 tuần

0,20

03 tuần

0,20

01 tháng

3,90

02 tháng

3,90

03 tháng

3,90

04 tháng

3,90

05 tháng

3,90

06 tháng

6,40

07 tháng

6,40

08 tháng

6,50

09 tháng

6,50

10 tháng

6,50

11 tháng

6,80

12 tháng

7,20

 

13 tháng

7,20

 

14 tháng

7,20

 

15 tháng

7,20

 

16 tháng

7,40

17 tháng

7,40

18 tháng

7,40

24 tháng

7,40

36 tháng

7,40

Nguồn: Nam A Bank

chọn
NHNN: Nới room giúp người dân mua nhà ở xã hội, tăng nguồn lực cho doanh nghiệp
Theo đại diện NHNN, việc nới room nhằm giúp các tổ chức tín dụng có thêm nguồn lực, mở rộng tín dụng đối với những doanh nghiệp, tạo điều kiện cho những lĩnh vực mua nhà ở xã hội của người dân được khơi thông cũng như có nguồn lực để người dân mua nhà.