CEE không mua hết 7 triệu cổ phiếu NBB

CEE, công ty con của CII, đã mua 6,43 triệu cổ phiếu NBB, tương ứng tỷ lệ 6,43% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Năm Bảy Bảy.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) vừa công bố kết quả giao dịch của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE). Theo đó, CII đã mua 6,43 triệu cổ phiếu NBB, thay vì mua 7 triệu cổ phiếu như đã đăng ký, do chưa đạt được giá mua mong muốn.

Phương thức giao dịch là khớp lệnh và thoả thuận, thời gian thực hiện từ ngày 2/11 đến ngày 1/12. Sau giao dịch, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của CEE tăng từ 0% lên 6,43%. Như vậy, CEE chính thức trở thành cổ đông lớn của Năm Bảy Bảy. Tạm tính theo giá cổ phiếu NBB dao động từ 11.300 – 18.450 đồng/cp, CEE phải chi khoảng 72,7 – 118,7 tỷ đồng.

Về bên liên quan, ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch HĐQT của Năm Bảy Bảy đồng thời là Chủ tịch HĐQT của CEE đang sở hữu 64.000 cổ phiếu, chiếm 0,06% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Do đó, CEE và bên liên quan đang nắm giữ 6,48% tổng số cổ phiếu NBB có quyền biểu quyết.

Tại ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức ngày 3/11 vừa qua, Năm Bảy Bảy đã sửa đổi nội dung biểu quyết phương án mua cổ phần NBB của CEE và người có liên quan, theo đó chấp thuận giao dịch để đạt tối đa 80% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty theo quy định của pháp luật. Phương án mới này đã được cổ đông thông qua.  

Theo kế hoạch trước đó, CEE và bên liên quan sẽ mua cổ phiếu NBB (thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM mà không cần thực hiện chào mua công khai) để đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, nhưng không vượt quá 80% tổng số cổ phiếu NBB có quyền biểu quyết. Bên chuyển nhượng là cổ đông của Năm Bảy Bảy. Ngay sau đó, ngày 26/10, CEE đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu NBB.

Liên quan đến cơ cấu cổ đông của công ty, ngày 24/11, bà Nguyễn Thị Thu Hiền đã bán 179.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,12% xuống 4,94% vốn điều lệ. Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thịnh bán 359.300 cổ phiếu NBB, tỷ lệ sở hữu giảm đi 0,46%, còn 4,67% vốn điều lệ.

Diễn biến giá cổ phiếu của NBB trong 2 tháng gần đây.

chọn
Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch Aeon Mall Hoàng Mai
Dự án Aeon Mall Hoàng Mai Giáp Bát sẽ được nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết trên khu đất hơn 8 ha. Hà Nội yêu cầu việc lập quy hoạch dự án phải đảm bảo gắn kết chặt chẽ với tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến đường sắt quốc gia và tuyến Monorail M2.