Chậm nhất nửa đầu tháng 1/2022 phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Đây là thông tin được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn chia sẻ tại lễ ký Chương trình hợp tác giữa UBND TP Hà Nội và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP Hà Nội về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.
Chậm nhất nửa đầu tháng 1/2022 phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng - Ảnh 1.

Dự kiến chậm nhất giữa tháng 1/2022 sẽ phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, trong tổng số 35 đồ án quy hoạch phân khu đô thị, đến nay thành phố đã phê duyệt 33 đồ án.

Còn 2 đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (R1-5) và Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6), tháng 7/2021, thành phố đã nhận được ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai quy hoạch phòng, chống lũ. Tháng 10/2021, UBND thành phố đã gửi hồ sơ xin ý kiến của Bộ Xây dựng theo quy định.

Dự kiến, trong tháng 12/2021, Bộ Xây dựng sẽ có thỏa thuận thống nhất chính thức. Sớm nhất cuối tháng 12/2021, chậm nhất nửa đầu tháng 1/2022, thành phố sẽ đủ cơ sở pháp lý để phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống, hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn Hà Nội.

Về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND thành phố đã triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá quy hoạch và tổ chức lập đồ án theo quy định; đồng thời, đã thành lập Ban chỉ đạo thành phố lập quy hoạch; tổ chức hội thảo khoa học "Rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch gắn với định hướng phát triển đô thị TP Hà Nội".

Dự kiến, các công việc liên quan sẽ báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội trong tháng 12/2021.

chọn
Hình ảnh KCN Sạch rộng gần 145 ha đang xây dựng ở huyện Ân Thi và Khoái Châu, Hưng Yên
Khu công nghiệp Sạch tỉnh Hưng Yên có quy mô 143,08 ha, tổng vốn đầu tư 1.788,59 tỷ đồng, hoạt động đến năm 2071 tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.