Doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản

Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) mới được thông qua cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được mua cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ của Quỹ đại chúng.

Sáng 16/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) với 94.18% đại biểu tán thành. Khoản 3 Điều 99 của luật này quy định doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản, trừ các trường hợp mua cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ của Quỹ đại chúng. 

Cụ thể, doanh nghiệp bảo hiểm không được kinh doanh bất động sản trực tiếp, nhưng được mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ; cho thuê trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng; hoặc được nắm giữ bất động sản do xử lý trái phiếu có bảo đảm bằng bất động sản, do đối trừ công nợ phải thu bằng bất động sản trong thời hạn ba năm. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về hạn mức đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ để bảo đảm thận trọng, tránh rủi ro.

Về quy định cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được mua cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ của Quỹ đại chúng, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho rằng đây là quyết định rất đúng, trúng, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay:

"Thực hện khoản 3 Điều 99 Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) sẽ cung ứng thêm một nguồn vốn xã hội hoá từ nguồn vốn nhàn rỗi của doanh nghiệp bảo hiểm cho những doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán - tính minh bạch cao và được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Mặt khác tạo được kênh đầu tư cho doanh nghiệp bảo hiểm, vừa hạn chế rủi ro trong đầu tư cho chính doanh nghiệp bảo hiểm và vừa góp phần chia sẻ gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế của các tổ chức tín dụng".

Trước đó, HoREA đã đề xuất về việc không cho phép doanh nghiệp bảo hiểm dùng vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ để kinh doanh bất động sản, nhưng vẫn cho phép doanh nghiệp được dùng vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ để tái đầu tư trở lại vào nền kinh tế để đảm bảo sự phù hợp với Nghị quyết số 39 ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị.

Theo HoREA, nguồn vốn bảo hiểm cũng là một nguồn vốn xã hội hoá rất lớn, nhất là nguồn vốn nhàn rỗi bảo hiểm nhân thọ thường có độ dài hàng chục năm hoặc lâu hơn. Do đó, cần khai thác, sử dụng hiệu quả để bổ sung thêm một nguồn vốn đầu tư “xã hội hoá” cho nền kinh tế, góp phần chia sẻ bớt áp lực cho các tổ chức tín dụng. 

chọn
TP Phủ Lý có 5 dự án nhà ở hơn tỷ USD mời đầu tư trong 4 tháng, lọt 'mắt xanh' nhiều doanh nghiệp
Từ tháng 12/2022 đến nay, Hà Nam liên tục phát thông báo tìm chủ cho 5 dự án khu đô thị, khu dân cư tại TP Phủ Lý với tổng số vốn hơn 24.000 tỷ đồng. Đến nay, 3/5 dự án đã có nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện.