Đề xuất bổ sung quy định 'bảo hiểm rủi ro' cho khách hàng nếu chủ đầu tư chậm bàn giao nhà

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) đề xuất bổ sung thêm biện pháp “bảo hiểm rủi ro” cho khách hàng trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết.

Ngày 24/5, HoREA đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có đề xuất sửa đổi một số nội dung của “Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)”. Đáng chú ý là nội dung kiến nghị bổ sung quy định “bảo hiểm bắt buộc" về nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết, không thực hiện bảo lãnh ngân hàng khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Cụ thể, Hiệp hội cho biết, trong thị trường bất động sản, khách hàng thường là “bên yếu thế”, nhất là các khách hàng thuộc đối tượng người tiêu dùng mua nhà để ở, nhà đầu tư nhỏ lẻ. Trong khi đó, các chủ đầu tư dự án bất động sản thường là “bên có lợi thế”.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của khách hàng khi mua nhà ở hình thành trong tương lai, khoản 1 Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định bắt buộc chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội, Luật Kinh doanh bất động sản chỉ quy định một biện pháp như trên là chưa đủ. Hiệp hội cho rằng cần bổ sung thêm biện pháp “bảo hiểm rủi ro” thông qua cơ chế hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, theo đó “chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm” khi chủ đầu tư “không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”.

Như vậy, khi bán, cho thuê mua bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thì chủ đầu tư có thể lựa chọn thực hiện “bảo lãnh ngân hàng” hoặc “bảo hiểm bắt buộc” để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. 

Đề xuất bổ sung quy định về 'bảo hiểm rủi ro' cho khách hàng nếu chủ đầu tư chậm bàn giao nhà. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Trên cơ sở đó HoREA đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 9 “Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)” như sau: “c) Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng hoặc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp chủ đầu tư không được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”.

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Hiệp hội cũng đề xuất xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau: “1. Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng, hoặc thực hiện bảo hiểm bắt buộc khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”. 

Đồng thời, đề xuất bổ sung khoản 10 (mới) vào Điều 292 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định “10. Bảo hiểm rủi ro cũng là một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ”.

chọn