Chung cư cũ ở Sài Gòn bốc cháy ngùn ngụt, bệnh viện sơ tán bệnh nhân, cảnh sát PCCC đã giải cứu được 28 người

Theo Đời sống & Pháp lý

chọn