Cung Điện Mùa Đông huy động hơn 3.200 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Cung Điện Mùa Đông đã huy động 3.230 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu.

CTCP Cung Điện Mùa Đông vừa công bố thông tin phát hành thành công 3.230 tỷ đồng trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu ra thị trường. Kỳ hạn của lô trái phiếu trên là 48 tháng, đáo hạn vào ngày 16/12/2025.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn huy động được không được doanh nghiệp công bố.

Cung Điện Mùa Đông có thể đề nghị mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu, hoặc đề nghị người khác mua lại trái phiếu trước hạn cho mình với mức giá và điều kiện thoả thuận theo quy định của pháp luật.

CTCP Cung Điện Mùa Đông thành lập năm 2011, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

chọn
Kinh Bắc đặt mục tiêu tăng lãi gấp 4 lần, sắp ký kết dự án hàng tỷ USD với đơn vị sản xuất sản phẩm cho Apple
Tại ĐHĐCĐ thường niên, lãnh đạo Kinh Bắc đã thông tin về hàng loạt kế hoạch ký kết dự án mới với đối tác trong vài tuần tới, đẩy mạnh mảng nhà ở xã hội, tiềm năng các KCN mới tại các tỉnh Long An, Quảng Ninh,...