Cung nhà ở vượt quá cầu nhiều lần, Quảng Ninh yêu cầu không đề xuất đầu tư các dự án chưa sử dụng

Từ thực trạng cung nhà ở vượt quá cầu nhiều lần, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu UBND các địa phương không đề xuất đầu tư mới các dự án mà thực tế chưa có nhu cầu sử dụng được

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản về việc kiểm soát các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh này.

Cụ thể, trong văn bản gửi Sở Xây dựng, TN&MT, KH&ĐT, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư của tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh này nêu rõ: Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn Quảng Ninh đang triển khai 85 dự án hạ tầng khu đô thị, nhà ở với tổng diện tích đất khoảng 1.979 ha (5,4 triệu m2 đất ở, tương ứng với khoảng 43.800 căn hộ, ô đất ở).

Và tỉnh cũng chuẩn bị triển khai dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh với qui mô 3.186 ha với khoảng 13,8 triệu m2 đất ở, tương ứng khoảng 99.000 căn hộ cũng đang chuẩn bị triển khai.

photo1550933021436-1550933024092-crop-1550933073551315304005

Cảnh quan một góc TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: The Leader).

Với báo cáo này từ Sở Xây dựng Quảng Ninh, UBND tỉnh này cho rằng nhu cầu nhà ở đang trong tình trạng cung vượt quá cầu nhiều lần, đây là một trong những lý do một số dự án hạ tầng đang triển khai chậm tiến độ.

Để khắc phục tình trạng trên cũng như giảm hiện tượng bong bóng bất động sản, để dành quỹ đất cho phát triển sản xuất, phát triển dịch vụ cũng như chỉ phát triển đô thị khi có nhu cầu đất ở thực sự và phát huy tối đa hiệu quả từ đất đai, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có một số yêu cầu.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu UBND các địa phương rà soát lại tổng thể các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nhà ở trên địa bàn để thống kê, đánh giá có số liệu về những căn hộ chưa được sử dụng, từ đó chủ động dừng đề xuất các dự án mới trên địa bàn.

Trên cơ sở thời gian thực hiện của qui hoạch chung của từng địa phương từ đó ban hành quyết định chi tiết về lộ trình thực hiện đầu tư các dự án theo qui hoạch, công bố công khai để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Tỉnh này cũng yêu cầu các địa phương không đề xuất đầu tư mới các dự án mà thực tế chưa có nhu cầu sử dụng được, làm hình thành các đô thị không có người ở gây lãng phí nguồn lực từ đất đai cũng như nguồn lực của xã hội và ảnh hưởng đến việc sửa chữa, cải tạo, xây mới nhà của nhân dân do vướng qui hoạch.

Cũng theo văn bản này, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế khẩn trương lập và điều chỉnh qui hoạch khu kinh tế Vân Đồn, Móng Cái; UBND các địa phương triển khai lập và trình duyệt qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng thời Ban Quản lý khu kinh tế cũng được yêu cầu rà soát lại các qui hoạch chi tiết triển khai trên địa bàn có qui mô lớn, đối chiếu với qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, đề xuất qui mô, ranh giới nghiên cứu giai đoạn cho phù hợp với qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nhu cầu thực tế của địa phương.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết sau khi chương trình phát triển đô thị của tỉnh, kế hoạch phát triển đô thị của địa phương, chương trình phát triển nhà ở của tỉnh được phê duyệt và trên cơ sở nội dung rà soát của các địa phương, kế hoạch phát triển nhà ở của từng địa phương, sẽ xem xét việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án đô thị, nhà ở có qui mô trên 3ha.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh này không được để tình trạng phát triển nóng bất động sản trên địa bàn tỉnh.

chọn
Quy hoạch đô thị ven sông như Paris, London, Thượng Hải: Lấy việc làm sạch nước và điều tiết dòng chảy làm nền móng
Theo KTS Trần Huy Ánh, để quy hoạch một đô thị ven sông trước hết cần đảm bảo hai yếu tố: Chất lượng nước và điều tiết dòng sông. Đó là điều mà Paris, London hay Thượng Hải - những thành phố phát triển đã làm và Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi.