Đà Nẵng hợp thửa hơn 2.000 lô đất tái định cư thành quĩ đất lớn

Trung tâm Phát triển quĩ đất TP Đà Nẵng đã có báo cáo gửi Sở TN&MT đề xuất hợp thửa hơn 2.000 lô đất nhỏ thành các lô đất lớn tại 49 dự án tái định cư trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cụ thể, Trung tâm Phát triển quĩ đất đã đề xuất hợp thửa 248 lô đất tái định cư thành 12 lô đất lớn để dự trữ tại các dự án thuộc quận Cẩm Lệ; hợp thửa các lô đất có tim đường đâm thẳng, các lô đất tái định cư có 2 mặt tiền và các lô liền kề để đầu tư các công trình công cộng hoặc sẽ phát triển quĩ đất hợp thửa theo đề nghị của các quận, huyện…

lo dat trong dia ban da nang

Đà Nẵng sẽ hợp thửa hơn 2.000 lô đất trống. Trong ảnh, các lô đất trống chưa xây dựng ở Nam Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. (Ảnh: Văn Luận).

Trung tâm Phát triển quĩ đất hiện nay đang quản lí tổng cộng 15.314 lô đất tái định cư. Trong khi các quận huyện còn nợ 359 lô đất tái định cư đối với các hộ giải tỏa đã bàn giao mặt bằng.

Quĩ đất tái định cư trên địa bàn toàn thành phố còn thừa nhưng tập trung chủ yếu mặt cắt đường lớn và lô đất có vị trí mặt tiền. Các lô đất có mặt cắt đường 7,5m trở xuống đang thiếu cục bộ tại một số dự án.

Trước đó, ngày 8/8, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã ban hành văn bản triển khai ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy về việc qui hoạch, đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở TN&MT, UBND các quận huyện và các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả công tác hợp thửa các lô đất tái định cư thành các lô đất lớn và công khai quỹ đất để kêu gọi, xúc tiến đầu tư, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định trong tháng 8/2019.

Trong diễn biến liên quan, Đà Nẵng sẽ đấu giá quyền sử dụng đất đối với danh mục 100 lô đất vị trí ngã 3, ngã 4 trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Đối với danh mục các khu đất lớn đề nghị đưa vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 bao gồm 32 khu, tổng diện tích 695.601,8 m2.

chọn