Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh THPT chuyên Thái Bình năm 2019

Các sĩ tử có thể tham khảo đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh THPT chuyên Thái Bình năm 2019 kèm đáp án chi tiết để làm tài liệu ôn tập cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới.

Ngày 26-27/5, gần 1.400 thí sinh đã dự thi vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình năm học 2019 - 2020. 

Trong ngày thi đầu tiên, buổi sáng các thí sinh dự thi môn chuyên, buổi chiều là môn tiếng Anh không chuyên; ngày thi thứ hai (27/5), các thí sinh dự thi môn Ngữ văn không chuyên vào buổi sáng và môn Toán học không chuyên vào buổi chiều.

Các thí sinh có thể tham khảo đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh THPT chuyên Thái Bình năm học 2019 - 2020 kèm đáp án chi tiết để làm tư liệu ôn tập, củng cố lại kiến thức trước khi bước vào kì thi vào lớp 10 THPT sắp diễn ra.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh THPT chuyên Thái Bình năm 2019 - Ảnh 1.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh THPT chuyên Thái Bình năm 2019 - Ảnh 2.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh THPT chuyên Thái Bình năm 2019 - Ảnh 3.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh THPT chuyên Thái Bình năm 2019 - Ảnh 4.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh THPT chuyên Thái Bình năm 2019 - Ảnh 5.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh THPT chuyên Thái Bình năm 2019 - Ảnh 6.

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh THPT chuyên Thái Bình năm học 2019 - 2020

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh THPT chuyên Thái Bình năm 2019 - Ảnh 7.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh THPT chuyên Thái Bình năm 2019 - Ảnh 8.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh THPT chuyên Thái Bình năm 2019 - Ảnh 9.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh THPT chuyên Thái Bình năm 2019 - Ảnh 10.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh THPT chuyên Thái Bình năm 2019 - 2020

chọn