Đất có quy hoạch huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Tam Nông theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Huyện Tam Nông nằm ở phía đông tỉnh Phú Thọ, có diện tích tự nhiên là 15.596,92 ha (155,97 km²).

Tam Nông có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội với ranh giới là sông Đà; Phía tây giáp huyện Cẩm Khê và huyện Yên Lập; Phía nam giáp huyện Thanh Sơn và huyện Thanh Thủy; Phía bắc giáp thị xã Phú Thọ và huyện Lâm Thao, huyện Thanh Ba.

Huyện Tam Nông có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Hưng Hóa (huyện lỵ) và 11 xã: Bắc Sơn, Dân Quyền, Dị Nậu, Hiền Quan, Hương Nộn, Lam Sơn, Quang Húc, Tề Lễ, Thanh Uyên, Thọ Văn, Vạn Xuân.

Trên địa bàn Huyện Tam Nông hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Tam Nông là khu đất dài khoảng 665 m nằm sát QL 32. Khu đất này được quy hoạch là đất khu công nghiệp.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn huyện Tam Nông được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030:

Đất có quy hoạch huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 1.

Huyện Tam Nông trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ. Trong khoanh đỏ là một khu đất có quy hoạch ở huyện Tam Nông. Khu đất được quy hoạch là đất khu công nghiệp (Nguồn bản đồ: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Phú Thọ).

Đất có quy hoạch huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Đất có quy hoạch huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 4.

Khu đất có quy hoạch là đất khu công nghiệp thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm các khu đất dính quy hoạch ở huyện Tam Nông trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ các khu đất dính quy hoạch ở huyện Tam Nông TẠI ĐÂY.