Đất dính quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

Các khu đất dính quy hoạch ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh theo bản đồ sử dụng đất.

Xã Vân Nội nằm gần như ở trung tâm của huyện Đông Anh, vì vậy xã giáp với các xã khác trong huyện. Cụ thể, phía Bắc của xã Vân Nội giáp xã Bắc Hồng, phía Tây Bắc giáp xã Nam Hồng, phía Tây giáp hồ Vân Trì và xã Kim Nỗ, phía Nam giáp xã Vĩnh Ngọc, phía Đông giáp xã Tiên Dương.

Xem thêm: Đất dính quy hoạch ở Hà Nội

Địa bàn xã Vân Nội có nhiều khu đất dính quy hoạch. Đất dính quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất dính quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn xã Vân Nội được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh. Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu hồng là một số khu đất dính quy hoạch ở xã Vân Nội:

Đất dính quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 1.

Một số khu đất dính quy hoạch của xã Vân Nội trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh.

Đất dính quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Vân Nội có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, trong đó có các dự án:

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X3 thôn Đầm, xã Vân Nội; Xây dựng chợ rau an toàn xã Vân Nội; Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Vân Trì đến thôn Ba Chữ, xã Vân Nội theo quy hoạch.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT DÍNH QUY HOẠCH Ở XÃ VÂN NỘI thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh tại đây.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).