Tags

Đất dính quy hoạch ở huyện Đông Anh

Tìm theo ngày
Thông tin đất dính quy hoạch ở huyện Đông Anh mới nhất

Thông tin đất dính quy hoạch ở huyện Đông Anh mới nhất

Thông tin đất dính quy hoạch ở huyện Đông Anh sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất dính quy hoạch tại 23 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Gồm, 23 xã: Đất dính quy hoạch ở xã Bắc Hồng, Cổ Loa, Đại Mạch, Đông Hội, Dục Tú, Hải Bối, Kim Chung, Kim Nỗ, Liên Hà, Mai Lâm, Nam Hồng, Nguyên Khê, Tàm Xá, Thụy Lâm, Tiên Dương, Uy Nỗ, Vân Hà, Vân Nội, Việt Hùng, Vĩnh Ngọc, Võng La, Xuân Canh, Xuân Nộn.

Tại 1 thị trấn: Đất dính quy hoạch ở thị trấn Đông Anh.

Bên cạnh đó, đất dính quy hoạch ở huyện Đông Anh cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các khu đất dính quy hoạch ở phường theo bản đồ sử dụng đất.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện.

- Thông tin tuyến đất quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, diện tích.

- Đất dính quy hoạch được đề cập đến ở các , thị trấn chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất dính quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.