Điều chỉnh qui hoạch cục bộ chung TP Việt Trì đến năm 2030

Ngày 19/2, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tỉ lệ 1/10.000.
Điều chỉnh qui hoạch cục bộ chung TP Việt Trì đến năm 2030 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh qui hoạch cục bộ chung TP Việt Trì. (Ảnh minh họa: Phutho.gov.vn).

Cụ thể, các địa điểm điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung TP Việt Trì bao gồm 5 địa điểm, có tổng qui mô diện tích là 58,9 ha.

Địa điểm số 1 có vị trí tại phần diện tích phía Nam thuộc khu du lịch Văn Lang (tên địa danh là đồng Cây Sa), thuộc phường Tiên Cát, quy mô diện tích 6,6 ha.

Qui hoạch chung năm 2015 định hướng chức năng địa điểm này là mặt nước; nay được điều chỉnh chức năng sử dụng đất thành đất đơn vị ở mới kết hợp dịch vụ du lịch (tuyến phố đi bộ và quảng trường nhạc nước).

Đối với phần diện tích mặt nước bị giảm đi do điều chỉnh qui hoạch chung sẽ bổ sung bằng việc điều chỉnh quĩ đất qui hoạch là đất ở mới thuộc phường Vân Phú sang thành đất cây xanh mặt nước.

Địa điểm số 2 có vị trí tại dải đất phía Bắc và đông Nam, thuộc khu đất qui hoạch trường đại học Hùng Vương, thuộc phường Vân Phú và Dữu Lâu, quy mô diện tích 20,9ha.

Địa điểm số 2 chức năng theo qui hoạch chung 2015 là đất Giáo dục đào tạo. Điều chỉnh chức năng khu đất nêu trên thành đất đơn vị ở mới và đất tái định cư.

Phần diện tích còn lại của trường phải đảm bảo đủ chỉ tiêu diện tích đất đai theo các quy chuẩn xây dựng, qui định của pháp luật hiện hành.

Địa điểm số 3 có vị trí tại Công ty cổ phần dệt Vĩnh Phú, thuộc phường Nông Trang, qui mô diện tích 17 ha; chức năng theo qui hoạch chung 2015 là công cộng, thương mại, dịch vụ; được điều chỉnh chức năng thành đất đơn vị ở mới.

Địa điểm số 4 có vị trí tại khu vực trung tâm xã Trưng Vương, qui mô diện tích 8,4 ha; qui hoạch chung năm 2015 chưa xác định chức năng; nay điều chỉnh chức năng khu đất thành đất ở mới (đơn vị ở, khu ở).

Địa điểm số 5 có vị trí phía tây phương Vân Phú, hiện là Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ, tiếp giáp với đường Trường Chinh và UBND phường Vân Phú, quy mô diện tích 6 ha, chức năng theo quy hoạch chung 2015 là đất Giáo dục đào tạo (Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ); được điều chỉnh chức năng thành đất sử dụng hỗn hợp (ở thương mại, dịch vụ và kết hợp sản xuất...).

UBND tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ qui định trên vào hồ sơ Đồ án điều chỉnh qui hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, đồng thời tổ chức công bố, công khai qui hoạch điều chỉnh theo qui định.

Đồng thời, tổ chức lập điều chỉnh qui hoạch phân khu, qui hoạch chi tiết khu vực dự án liên quan đến điều chỉnh cục bộ, theo nguyên tắc đảm bảo kết nối các khu vực điều chỉnh qui hoạch với các khu chức năng khác không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị.

chọn
Quy hoạch đô thị Ninh Bình thành trung tâm du lịch sinh thái
Đô thị Ninh Bình có diện tích quy hoạch khoảng 23.242 ha. Dự báo dân số đô thị Ninh Bình đến năm 2040 khoảng 540.000 - 560.000 người.