Đồng Nai quy hoạch thêm phân khu hơn 3.500 ha tại đô thị mới Nhơn Trạch

Phân khu 2.3 thuộc các xã Phú Thạnh, Phú Hữu, Phú Đông, Vĩnh Thanh, Đại Phước và Phước Khánh, có diện tích quy hoạch hơn 3.500 ha.

 Một góc huyện Nhơn Trạch, Đông Nai hiện nay. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu 2.3 theo điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phân khu 2.3 có quy mô 3.544 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Phú Thạnh, Phú Hữu, Phú Đông, Vĩnh Thanh, Đại Phước và Phước Khánh.

Quy mô dân số đến năm 2035 đạt khoảng 68.576 người và sau năm 2035 khu đô thị lấp đầy, dự báo có khả năng dung nạp khoảng 140.000 - 160.000 người. 

Phân khu 2.3 được định hướng quy hoạch trở thành trung tâm thể dục, thể thao cấp vùng, trung tâm y tế, thương mại và dịch vụ cấp đô thị.

Đồng thời là khu vực phát triển đô thị mới kết hợp nhà ở xã hội và cải tạo nâng cấp các cộng đồng dân cư hiện hữu, duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp phù hợp với tính chất toàn khu vực.

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu 2.1 theo điều chỉnh quy hoạch chung tại đô thị mới Nhơn Trạch.

Phân khu 2.1 có quy mô hơn 2.398 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Phước An, Long Thọ và thị trấn Hiệp Phước.

Quy mô dân số đến năm 2035 đạt khoảng 45.000 - 50.000 người và sau năm 2035 khu đô thị lấp đầy, dự báo có khả năng dung nạp khoảng 130.000 - 150.000 người.

chọn
Becamex TDC lên kế hoạch lợi nhuận tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ, hủy chia cổ tức 2022
Năm 2023, Becamex TDC đặt mục tiêu doanh thu giảm 52,5% so với cùng kỳ, song mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng gần 300%. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến thu về 465 tỷ đồng từ bán sản phẩm từ 3 dự án tại Bình Dương trong năm nay.