Dòng tiền kinh doanh của DIC Group dương trở lại sau 4 năm

Quý IV/2023, DIC Group báo lãi sau thuế đạt 67,6 tỷ đồng, cao hơn nhiều lần so với khoản lãi 2,7 tỷ đồng ở cùng kỳ năm ngoái nhờ tiết giảm chi phí và có lãi từ công ty liên doanh. Cuối năm 2023, DIC Group ghi nhận hơn 2.504 tỷ đồng khoản tiền mặt nhờ dòng tiền kinh doanh dương.

Lợi nhuận quý IV tăng mạnh nhờ giảm chi phí và có lãi từ công ty liên doanh 

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã chứng khoán: DIG) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2023, qua đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 433,8 tỷ đồng.

Doanh thu trong quý của doanh nghiệp tăng phần lớn nhờ tăng 71,5% doanh thu kinh doanh bất động sản (đạt 314,2 tỷ đồng) và ghi nhận thêm gần 22 tỷ đồng doanh thu kinh doanh hàng hoá.

 

   KQKD của DIC Group trong quý IV/2023. (Nguồn: TN tổng hợp từ BCTC DN). 

DIC Group cho biết, doanh thu trong quý tăng chủ yếu nhờ chuyển nhượng căn hộ tại các dự án như Gateway Vũng Tàu, dự án CSJ; chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên; chuyển nhượng nhà xây thô tại các dự án như Đại Phước, Hiệp Phước và Hậu Giang.

Doanh thu thuần tăng, giá vốn trong quý của doanh nghiệp cũng tăng 18%, qua đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 7%, về mức 102,6 tỷ đồng.

Nhờ cắt giảm được hầu hết các chi phí quản lý và ghi nhận khoản lãi hơn 36 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết và gần 6,8 tỷ đồng từ khoản lợi nhuận khác, DIC Group báo lãi sau thuế đạt 67,6 tỷ đồng, cao hơn nhiều lần so với khoản lãi 2,7 tỷ đồng ở cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế năm 2023, DIC Group ghi nhận doanh thu thuần giảm 46% so với năm 2022, lãi trước và sau thuế lần lượt đạt 216,7 và 165,3 tỷ đồng, tăng 10% và 14%. Kết quả trên tương đương thực hiện được 11,8% mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng mà doanh nghiệp đã đề ra cho năm 2023.

Có hơn 2.500 tỷ đồng tiền mặt, thu về gần 1.007 tỷ đồng từ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Xét về dòng tiền, nhờ tăng tiền thu từ hoạt động kinh doanh khác và giảm tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ nên dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DIC Group dương gần 1.725 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm hơn 2.531 tỷ đồng, đây cũng là năm DIC Group ghi nhận dòng tiền dương trở sau 4 năm lại kể từ năm 2019.

 Tình hình dòng tiền kinh doanh của DIC Group từ năm 2018 - 2023. (Nguồn: TN tổng hợp từ BCTC DN).

Bên cạnh đó, trong năm, doanh nghiệp đã thu về gần 1.007 tỷ đồng từ thu hồi khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, qua đó góp phần giúp dòng tiền đầu tư dương 1.051 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp cũng thể hiện, tính tới cuối năm 2023, DIC Group có 8 công ty con hợp nhất, giảm 5 đơn vị so với thời điểm đầu năm.

Theo đó, trong năm, DIC Group đã giải thể một số công ty như CTCP Thủy cung DIG và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Hà Nam. Bên cạnh đó, DIC Group cũng không còn ghi nhận 3 công ty sở hữu gián tiếp như thời điểm đầu năm là CTCP Đầu tư Phát triển Du lịch Thể thao Vũng Tàu, CTCP Sport TOTO Việt Nam và CTCP Phát triển E&S.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, dòng tiền từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp âm 714,7 tỷ đồng, do chi hơn 2.707 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, mặt khác, trong năm, doanh nghiệp cũng đã thu về gần 1.991 tỷ đồng từ đi vay.

Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong năm của DIC Group dương hơn 2.061 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 754,3 tỷ đồng. Nhờ dòng tiền trong năm dương, khoản tiền mặt của DIC Group cũng tăng từ mức 423 tỷ đồng ở thời điểm đầu năm lên mức 2.504 tỷ đồng tại cuối năm 2023. 

Tính tới ngày 31/12/2023, tổng nợ phải trả của DIC Group là 8.935 tỷ đồng, tăng 28,5% so với hồi đầu năm, phần lớn do tăng 20,5% khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn (đạt 1.765 tỷ đồng) và tăng 382% khoản phải trả ngắn hạn khác (đạt 2.812 tỷ đồng).

Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn phần lớn tập trung tại dự án Khu đô mới Nam Vĩnh Yên. Giữa tháng 11/2023, DIC Group đã ký hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản chuyển nhượng các lô đất thuộc dự án này cho CTCP Bất động sản DIC (DIC Resco), một công ty liên kết của DIC Group hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản.

Còn đối khoản phải trả ngắn hạn khác, giá trị tăng chủ yếu do tăng mục khách hàng đặt chỗ mua bất động sản (đạt 2.250 tỷ đồng).

Mặt khác, dư nợ tài chính tính tới cuối quý IV/2023 của DIC Group đã giảm 23,6%, còn 3.112 tỷ đồng, do giảm khoản vay trái phiếu và ngân hàng.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của DIC Group đạt mức 16.888 tỷ đồng, tăng 14,5% so với hồi đầu năm, phần lớn nhờ tăng khoản tiền mặt và tăng 10% khoản hàng tồn kho (đạt 6.551 tỷ đồng và chiếm 38,8% tổng tài sản của doanh nghiệp).

 Cơ cấu tổng tài sản của DIC Group tính tới ngày 31/12/2023. (Nguồn: TN tổng hợp từ BCTC DN).

Trong đó, hàng tồn kho của DIC Group tập trung tại các dự án như Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (1.957 tỷ đồng), Khu dô thị du lịch sinh thái Đại Phước (1.321 tỷ đồng), khu du lịch Long Tân, Nhơn Trạch (613,2 tỷ đồng), Khu dân cư phường 4 Hậu Giang (937,2 tỷ đồng),...

Bên cạnh đó, DIC Group cũng ghi nhận hơn 6.085 tỷ đồng các khoản phải thu trong ngắn và dài hạn, danh mục này chiếm 36% tổng tài sản của doanh nghiệp, trong đó phần lớn là phải thu từ khoản tạm ứng đền bù các dự án Bắc Vũng Tàu, Long Tân, Bàu Trũng, Chí Linh, Hiệp Phước, Quảng Bình.