Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 12)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường An Phú nằm ở phía đông bắc Quận 2. Phía bắc phường An Phú giáp phường Phước Long A (Quận 9) qua Rạch Chiếc; phía tây bắc là sông Sài Gòn và phường Thảo Điền; phía tây nam là các phường Bình An, Bình Khánh; phía nam giáp phường Bình Trưng Tây; phía đông giáp phường Phước Long B (Quận 9). (Nguồn ảnh: Google).

Đoạn đường ven rạch Giồng Ông Tố

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú đáng chú ý có đoạn đường ven rạch Giồng Ông Tố với chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường có điểm đầu ở gần số 36A, đường Mai Chí Thọ, chạy tới khu vực số 158, đường Nguyễn Thị Định. Sau đó, tuyến chạy men theo rạch Giồng Ông Tố và kết thúc ở khu vực dự án D'Lusso Quận 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 12) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 12) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 12) - Ảnh 4.

Tuyến đường có điểm đầu ở gần số 36A, đường Mai Chí Thọ. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 12) - Ảnh 5.

Sau đó, tuyến chạy tới khu vực số 158, đường Nguyễn Thị Định. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 12) - Ảnh 6.

Tuyến chạy men theo rạch Giồng Ông Tố. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 12) - Ảnh 7.

Tuyến kết thúc ở khu vực dự án D'Lusso Quận 2. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp)