Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 6) - Ảnh 1.

Phường Bình Trị Đông B thuộc quận Bình Tân. Phường Bình Trị Đông B phía đông giáp phường An Lạc A, phía tây giáp các phường Tân Tạo và Tân Tạo A, phía nam giáp phường An Lạc, phía bắc giáp các phường Bình Trị Đông và Bình Trị Đông A.

1. Đường nối đường số 9 Tên Lửa tới Trường tiểu học An Lạc 3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B đáng chú ý có đường nối đường số 9 Tên Lửa tới Trường tiểu học An Lạc 3, có chiều dài khoảng 220 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường số 9 Tên Lửa, sau đó kết thúc ở đoạn Trưởng tiểu học An Lạc 3.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 6) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 6) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Hẽm Kim Thành

Phường Bình Trị Đông B có đoạn song song với hẻm Hẽm Kim Thành là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ở đường TL 10, sau đó kết thúc ở đường số 29.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 6) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 6) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ đường Tên Lửa tới hẻm 86 Tên Lửa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B đáng chú ý có đường nối đường Tên Lửa tới hẻm 86 Tên Lửa, có chiều dài khoảng 100 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Tên Lửa, sau đó kết thúc ở hẻm 86 Tên Lửa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 6) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 6) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).