Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Xã Thạnh Tân nằm ở phía bắc TP Tây Ninh cách trung tâm thành phố khoảng 15 km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Dương Minh Châu, phía tây giáp huyện Tân Biên Phía nam giáp phường Ninh Sơn và xã Tân Bình, phía bắc giáp huyện Tân Châu. Xã Thạnh Tân có diện tích 38,89 km², dân số năm 2019 là 9.846 người, mật độ dân số đạt 253 người/km². Xã Thạnh Tân được chia thành 4 ấp: Thạnh Đông, Thạnh Hiệp, Thạnh Lợi, Thạnh Trung.

1. Đường D3

Tuyến đường chạy ngang qua địa bàn phía bắc của xã Thạnh Tân, có một đầu ở đường số 10 lộ 10.

 

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thạnh Tân theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng).  

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thạnh Tân. (Ảnh chụp từ Google Map).  

    Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thạnh Tân theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng).  

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thạnh Tân. (Ảnh chụp từ Google Map).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)