Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 14)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Long Bình nằm ở phía đông TP Thủ Đức. Phía đông phường giáp tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Đồng Nai; phía tây giáp phường Long Thạnh Mỹ; phía nam giáp phường Long Phước; phía bắc giáp tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường vuông góc với Hẻm 1099

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình đáng chú ý có đoạn đường vuông góc với Hẻm 1099, gần khu vực bãi đỗ xe Suối Tiên 2 Depot. Tuyến có chiều dài khoảng 200 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 14) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 14) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường gần Depot Vietsun

Trong tương lai, một đoạn đường gần nhà kho Depot Vietsun với chiều dài khoảng 100 m cũng sẽ được mở tại địa bàn phường. Đoạn đường này vuông góc với Hẻm 1099.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 14) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 14) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình. (Nguồn ảnh: Google).

3. Tuyến đường nối Đường 11 với Nguyễn Xiển

Phường Long Bình cũng sẽ mở một đường nối Đường 11 với Nguyễn Xiển với chiều dài khoảng 600 m. Đoạn đường này đi qua khu vực Trạm Y tế phường Long Bình Quận 9.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 14) - Ảnh 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 14) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).