Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 16)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Long Bình nằm ở phía đông TP Thủ Đức. Phía đông phường giáp tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Đồng Nai; phía tây giáp phường Long Thạnh Mỹ; phía nam giáp phường Long Phước; phía bắc giáp tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường song song với Nguyễn Xiển

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình đáng chú ý có đoạn đường song song với Nguyễn Xiển, gần hồ Lâm Viên về phía đông nam. Tuyến có chiều dài khoảng 550 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 16) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 16) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường gần Hẻm 1099

Trong tương lai, một đoạn đường gần Hẻm 1099 với chiều dài khoảng 200 m cũng sẽ được mở tại địa bàn phường. Đoạn đường này nằm gần hồ Lâm Viên về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 16) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 16) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình. (Nguồn ảnh: Google).

3. Tuyến đường gần Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ cấp nước

Phường Long Bình cũng sẽ mở một đường gần Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ cấp nước với chiều dài khoảng 650 m. Đoạn đường này có điểm kết thúc ở đường Nguyễn Xiển.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 16) - Ảnh 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 16) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).