Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Long Bình nằm ở phía đông TP Thủ Đức. Phía đông phường giáp tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Đồng Nai; phía tây giáp phường Long Thạnh Mỹ; phía nam giáp phường Long Phước; phía bắc giáp tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Google).

Đường chạy dọc sông Đồng Nai, qua Trường THCS Long Bình

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình đáng chú ý có đoạn đường chạy dọc sông Đồng Nai, qua Trường THCS Long Bình với chiều dài khoảng 1,5 km. Đoạn đường có điểm đầu tại Đường 11, đoạn gần Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ cấp nước, và kết thúc ở Đường số 6, gần số 113.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 5) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 5) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 5) - Ảnh 4.

Đoạn đường có điểm đầu tại Đường 11, đoạn gần Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ cấp nước. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 5) - Ảnh 5.

Tuyến đường chạy dọc sông Đồng Nai. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 5) - Ảnh 6.

Tuyến đường cắt qua Hẻm 1. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 5) - Ảnh 7.

Tuyến đường kết thúc ở Đường số 6, gần số 113. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).