Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

4. Tuyến đường Kiều Mai kéo dài đến Trịnh Văn Bô

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường 32. Tuyến đi trùng, mở rộng đường Kiều Mai.

Đoạn qua trường HV Kỹ thuật Quân sự.

Và kết thúc ở đường Trịnh Văn Bô.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

5. Tuyến đường Văn Tiến Dũng kéo dài đến Trịnh Văn Bô

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương đáng chú ý có tuyến đường Văn Tiến Dũng kéo dài đến Trịnh Văn Bô, dài khoảng 1 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở nút giao Văn Tiến Dũng - đường 32.

Tuyến đi qua nhiều nhà dân trong ngõ 195 Cầu Diễn.

Tuyến kết thúc ở đường Trịnh Văn Bô.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

6. Tuyến nối mục 4 và 5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương đáng chú ý có tuyến nối mục 4,5 dài khoảng 630 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường mục 5.

Đoạn qua đường ở mục 4.

Toàn cảnh 3 tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu GS).