Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

đông giáp xã Diên An, phía tây giáp các xã Suối Hiệp, Diên Thạnh, phía nam giáp TP Nha Trang, phía bắc giáp thị trấn Diên Khánh.

1. Đường đi qua thôn Trung Nam và thôn Phước Trạch

Đường đi qua thôn Trung Nam và thôn Phước Trạch có chiều dài khoảng 1,8 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn. (Ảnh chụp từ Google Map). 

2. Đường đi qua Khu tái định cư Diên Toàn

Đường đi qua Khu tái định cư Diên Toàn có chiều dài khoảng 900 m. Đoạn đường chạy qua địa bàn thôn Đông Dinh.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn. (Ảnh chụp từ Google Map). 

3. Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài

Đường Huỳnh Thúc Kháng sẽ được kéo dài thêm khoảng 270 m về phía đường Võ Nguyễn Giáp.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn. (Ảnh chụp từ Google Map).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY