Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Diên Thạnh thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp xã Diên Toàn, phía tây giáp xã Diên Lạc, phía nam giáp xã Suối Hiệp, phía bắc giáp thị trấn Diên Khánh.

4. Đường nối đường Trịnh Phong với đường Cao Bá Quát

Đường nối đường Trịnh Phong với đường Cao Bá Quát có chiều dài khoảng 900 m. Đoạn đường có điểm đầu gần Tiểu học Diên Thạnh.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh. (Ảnh chụp từ Google Map). 

5. Đường song song với đường AH1

Đường song song với đường AH1 có chiều dài khoảng 360 m. Đoạn đường có điểm đầu gần chợ Diên Thạnh vầ phía tây.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh. (Ảnh chụp từ Google Map). 

6. Đường gần ngã tư Đà Lạt 

Đường gần ngã tư Đà Lạt có chiều dài khoảng 70 m. Đoạn đường chạy song song với đường Võ Nguyên Giáp.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh. (Ảnh chụp từ Google Map).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY