Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Diên Toàn thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp xã Diên An, phía tây giáp các xã Suối Hiệp, Diên Thạnh, phía nam giáp TP Nha Trang, phía bắc giáp thị trấn Diên Khánh.

7. Đường song song với Quốc lộ 1A

Đường song song với Quốc lộ 1A có chiều dài khoảng 300 m. Đoạn đường đi qua sân phơi thôn Trung nam - Hợp tác xã Nông Nghiệp Diên Toàn về phía nam.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

     Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).  

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn. (Ảnh chụp từ Google Map). 

8. Đường song song với đường Võ Nguyên Giáp

Đường song song với đường Võ Nguyên Giáp có chiều dài khoảng 270 m. Đoạn đường mở gần Cổng chào Nha Trang về phía bắc.

     Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).  

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn. (Ảnh chụp từ Google Map). 

9. Đường vuông góc với Quốc lộ 1A

Đường vuông góc với Quốc lộ 1A có chiều dài khoảng 230 m. Đoạn đường có điểm đầu ở Quốc lộ 1A, gần Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex Số 34.

     Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).  

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn. (Ảnh chụp từ Google Map). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY