Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

 Xã Liên Sang thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh với phía đông giáp thị trấn Khánh Thành; phía tây giáp xã Sơn Thái; phía nam giáp xã Thành Sơn; phía bắc giáp xã Khánh Thượng. 

4. Đường gần vuông góc với quốc lộ 27C

Đường gần vuông góc với quốc lộ 27C có chiều dài khoảng 220 m. Đoạn đường mở cách UBND xã Liên Sang khoảng 130 m về phía tây.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Sang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Sang. (Ảnh chụp màn hình Google).

5. Đường đi qua Trường THCS Lê Văn Tám kéo dài

Đường đi qua Trường THCS Lê Văn Tám về phía nam sẽ được kéo dài thêm khoảng 50 m về phía tây.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Sang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Sang. (Ảnh chụp màn hình Google).

6. Đường song song với Quốc lộ 27C 

Đoạn đường dài khoảng 250 m, mở gần UBND xã Liên Sang về phía nam và chạy song song với Quốc lộ 27C.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Sang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Sang. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Liên Sang trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY