Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Ninh Sim thuộc thị xã Ninh Hòa với phía đông giáp xã Ninh Xuân; phía tây giáp xã Ninh Tây; phía nam giáp xã Ninh Xuân; phía bắc giáp xã Ninh Tây.

4. Đường đi qua thôn Lam Sơn

Đường đi qua thôn Lam Sơn có chiều dài khoảng 1,5 km. Đoạn đường chạy gần vuông góc với Quốc lộ 26 và có điểm đầu gần cây xăng Phước Quang về phía đông.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Sim theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sim. (Ảnh chụp màn hình Google). 

5. Đường gần Di tích Sân bay Dục Mỹ

 Đường gần Di tích Sân bay Dục Mỹ về phía nam có chiều dài khoảng 1,3 km. Đoạn đường chạy gần vuông góc với đường sẽ mở số 4

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Sim theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sim. (Ảnh chụp màn hình Google). 

6. Đường gần cây xăng Phước Quang

Đường gần cây xăng Phước Quang có chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường chạy gần vuông góc với Quốc lộ 26, và có một đầu ở Quốc lộ 26, cách cây xăng Phước Quang khoảng 450 m về phía đông. 

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Sim theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sim. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Ninh Sim trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY