Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Xã Ninh Thọ thuộc thị xã Ninh Hòa với phía đông giáp xã Ninh Diên; phía tây giáp xã Ninh An; phía nam giáp xã Ninh Phú; phía bắc giáp huyện Vạn Ninh.

13. Đường song song với đường sẽ mở số 10

Đường song song với đường sẽ mở số 10 có chiều dài 2,8 km. Đoạn đường đi qua Trường Tiểu học Ninh Thọ về phía tây.

 

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Thọ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Thọ. (Ảnh chụp màn hình Google).

 

14. Đường nối đường tỉnh 1A với Quốc lộ 26B

Đường nối đường tỉnh 1A với Quốc lộ 26B có chiều dài khoảng 3,2 km. Đoạn đường có điểm đầu ở đường tỉnh 1A, gần tạp hóa Hân.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Thọ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Thọ. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Ninh Thọ trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY