Duyệt nhiệm vụ quy hoạch ba phân khu hơn 2.800 ha tại TP Biên Hòa

Ba phân khu tại TP Biên Hòa được duyệt nhiệm vụ quy hoạch bao gồm phân khu A3, B5 và A6.

 Một góc TP Biên Hòa hiện nay. (Ảnh: Hải Quân)

Ngày 8/9, UBND tỉnh Đồng Nai đã có ba văn bản về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch ba phân khu tỷ lệ 1/5.000, với tổng quy mô ba phân khu này là 2.826 ha, nằm tại TP Biên Hòa.

Đầu tiên là Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu A3, nằm tại phường Tân Mai, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tân Tiến. Thống Nhất theo quy hoạch chung của TP Biên Hòa.

Ranh giới phía bắc phân khu giáp phân khu A6 tại phường Tân Phong, qua đường Nguyễn Ái Quốc; phía nam giáp phân khu A2 tại phường Bình Đa, An Bình qua suối Linh và đường Phạm Văn Thuận;

Phía đông giáp các phân khu B4, B2 tại phường Long Bình và phường Tân Hiệp qua đường Xa lộ Hà Nội và đường Đồng Khởi; phía tây giáp sông Cái và phân khu A5 tại các phường Thống Nhất, Tân Tiến qua suối Săn Máu.

Diện tích lập quy hoạch vào khoảng 592 ha, với quy mô dân số 97.400 người. Phân khu A3 là phân khu thành phần phía đông của khu đô thị trung tâm lịch sử của TP Biên Hòa, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về y tế, hạ tầng kỹ thuật, phát triển nhà ở, không gian cảnh quan môi trường.

Trong phân khu sẽ tổ chức các chức năng như trung tâm y tế cấp vùng, trung tâm công cộng thương mại dịch vụ đô thị, khu ở phát triển theo hướng cải tạo, chỉnh trang, gắn với hệ thống công viên cây xanh đảm bảo mục tiêu xanh hóa đô thị.

Tiếp đến là Quy hoạch phân khu B5 tại các phường Tân Hiệp, Hố Nai, Tân Biên theo quy hoạch chung TP Biên Hòa, quy mô khoảng 528 ha, quy mô dân số khoảng 55.000 - 60.000 người. Ranh giới phía bắc và tây bắc giáp phân khu B1, phân khu B3 tại phường Trảng Dài. Hố Nai, giới hạn bởi đường Nguyễn Ái Quốc.

Phía đông nam giáp phân khu B4 tại phường Tân Biên và phường Long Bình, giới hạn bởi QL.1A; phía tây nam giáp phân khu A3 tại các phường Tân Tiến, phường Tân Mai, phường Tam Hiệp và phường Tam Hòa, giới hạn bởi đường Đồng Khởi.

Phân khu B5 là phân khu thành phần thuộc khu vực trung tâm của khu đô thị trung tâm mở rộng phía đông, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về phát triển nhà ở, công nghiệp, dịch vụ và không gian, cảnh quan và môi trường...

Trong phân khu tổ chức các chức năng chính như trung tâm thể dục thể thao cấp đô thị; các trung tâm chuyên ngành cấp vùng về đào tạo, các trung tâm thương mại dịch vụ, trung tâm dịch vụ công cộng khu đô thị, các khu ở cải tạo chỉnh trang, khu ở xây dựng mới gắn với hệ thống cây xanh đảm bảo mục tiêu xanh hóa đô thị và các khu phát triển hỗn hợp...

Cuối cùng là Quy hoạch phân khu A6 tại phường Tân Phong, Trung Dũng, Quang Vinh theo quy hoạch chung TP Biên Hòa. Quy mô lập quy hoạch khoảng gần 1.706 ha, quy mô dân số 75.000 - 80.000 người.

Ranh giới phía nam phân khu giáp phân khu A5 tại các phường Tân Tiến, Trung Dũng qua đường Nguyễn Ái Quốc; phía đông giáp phân khu B1 tại phường Trảng Dài qua đường Đồng Khởi; phía tây giáp phân khu A7 tại các phường Bửu Long và Quang Vinh.

Phân khu A6 là phân khu thành phần phía bắc của khu đô thị trung tâm lịch sử của TP Biên Hòa, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về an ninh quốc phòng (khu sân bay Biên Hòa), y tế, phát triển nhà ở, không gian, cảnh quan môi trường...

Trong phân khu sẽ tổ chức các chức năng như khu vực quân sự (sân bay Biên Hòa), khu trung tâm y tế cấp vùng, khu trung tâm công cộng thương mại dịch vụ đô thị, khu ở phát triển theo hướng cải tạo chỉnh trang, khu ở phát triển mới mật độ cao, gắp với hệ thống công viên cây xanh đảm bảo chỉ tiêu cây xanh đô thị.

chọn
Vinhomes có thể khởi công dự án NOXH đầu tay bên Vịnh Cam Ranh trong quý II
Dự kiến trong quý II/2023, Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh sẽ bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Dự án này do Muối Cam Ranh - công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư với quy mô gần 88 ha.