FLC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 4/11

HĐQT của FLC vừa thông qua nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, với ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp là ngày 4/11.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) vừa ban hành nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

FLC cho biết, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp là ngày 4/11. Thời gian tổ chức cũng như địa điểm họp cụ thể sẽ được công ty thông báo tới cổ đông sau.

Trước đó, tại ngày 11/10, FLC đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), theo đó cho biết dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào cuối tháng 11.  

Bên cạnh đó, FLC cho biết, công ty đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt do đơn vị này không bố trí được thời gian và nhân sự thực hiện và cung cấp dịch vụ kiểm toán theo hợp đồng đã ký.  .

FLC và UHY đã thống nhất và triển khai kế hoạch kiểm toán, dự kiến, các BCTC kiểm toán năm 2021 của FLC sẽ được phát hành và công bố vào cuối tháng 10 tới đây.

Trên cơ sở số liệu tài chính đã được kiểm toán, FLC sẽ hoàn thiện báo cáo thường niên năm 2021 và sẽ công bố thông tin trong tháng 11 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. 

Sau khi có quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2022, FLC cũng sẽ phối hợp với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022.

chọn
Giá căn hộ khó giảm, dòng tiền dự báo sẽ chuyển hướng đến 3 phân khúc này
VARS dự báo ngoài căn hộ, dòng tiền trên thị trường BĐS sẽ dần rẽ sang một số loại hình khác như sản phẩm thấp tầng đã đủ điều kiện bán hàng hoặc đã có sổ trên thị trường thứ cấp, đất đã tách thửa hay đất đấu giá.