Gần nửa năm chính quyền không xử lí được chủ đầu tư tòa nhà SHB và Risemount Apartment lắp kính vàng sai phép

Chủ đầu tư tòa nhà SHB và Risemount Apartment lắp kính vàng không đúng hồ sơ thỏa thuận phương án kiến trúc được thẩm định. Sở Xây dựng TP Đà Nẵng liên tiếp chỉ đạo khắc phục nhưng cả hai chủ đầu tư vẫn chây ì.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng phát văn bản liên tục chỉ đạo xử lí lắp kính vàng sai phép ở tòa nhà SHB và Risemount Apartment

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, hai công trình Tòa nhà Trung tâm Thương mại và văn phòng dịch vụ SHB Đà Nẵng và Risemount Apartment Đà Nẵng đã không thực hiện đúng hồ sơ thỏa thuận phương án kiến trúc được Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND thành phố.

Phương án kiến trúc được duyệt là sử dụng kính màu xanh, trong khi thực tế chủ đầu tư sử dụng kính màu vàng có độ phản quang không phù hợp với phương án được duyệt.

Chủ đầu tư tòa nhà SHB và Risemount Apartment lắp kính vàng chói nắng, chây ì trong việc khắc phục nhiều tháng - Ảnh 1.

Công trình Tòa nhà Trung tâm Thương mại và văn phòng dịch vụ SHB Đà Nẵng. (Ảnh: Chu Lai).

Từ tháng 1 đến nay, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có nhiều công văn chỉ đạo xử lí vấn đề lắp kính không phù hợp nhưng hai chủ đầu tư chây ì trong việc khắc phục, xử lí.

Cụ thể, ngày 17/1, Sở Xây dựng đã có Công văn số 405/SXD-CPXD đề nghị chủ đầu tư hai công trình trên phối hợp với đơn vị tư vấn độc lập có năng lực rà soát, kiểm tra, báo cáo cụ thể về việc sử dụng kính mặt tiền công trình.

Trên cơ sở rà soát, kiểm tra và báo cáo của các chủ đầu tư (SHB có Công văn số 449/CV-SHB ngày 11/2/2020), Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp ngày 20/3, đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương có giải pháp khắc phục, báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 25/3.

Tiếp đến ngày 25/3, Sở Xây dựng đã tổ chức mời các đơn vị có liên họp để xử lí. Qua ý kiến của các đơn vị, ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng có ý kiến Kết luận tại Thông báo số 2137/TB-SXD ngày 26/3. 

Theo đó, Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị chậm nhất đến ngày 31/3 phải gửi phương án khắc phục sửa chữa, kèm theo tiến độ thực hiện cụ thể về Sở Xây dựng để theo dõi, giám sát thực hiện và thực hiện khắc phục tối thiểu 50% khối lượng trước ngày 15/4.

Đến ngày 31/3 Sở Xây dựng không nhận được phương án khắc phục hoặc đến ngày 15/4 không hoàn thành khắc phục theo yêu cầu nêu trên, đề nghị UBND quận Hải Châu tiến hành xử lí vi phạm hành chính công trình xây dựng sai phép đối với chủ đầu tư.

Ngày 7/5, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng tiếp tục có công văn đề nghị UBND quận Hải Châu xử lí vi phạm hành chính với mức cao nhất qui định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

UBND quận Hải Châu đã tổ chức cuộc họp 2 lần cùng các đơn vị có liên quan để xử lí. Tuy nhiên, chủ đầu tư 2 công trình trên không tham dự cuộc họp. Việc xử phạt vẫn chưa được tiến hành theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Trong tháng 5 xử lí chủ đầu tư tòa nhà SHB và Risemount Apartment có kết quả

Theo đại diện Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, đã giao nhiệm vụ cho UBND quận Hải Châu tiếp tục kiểm tra, xử lí sai phạm theo thẩm quyền. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND thành phố, Sở Xây dựng trong tháng 5/2020.

Ngày 11/5, ông Huỳnh Văn Rân, Đội trưởng kiểm tra qui tắc đô thị quận Hải Châu xác nhận, rằng trong ngày hôm nay họp để xử lí 2 chủ đầu tư hai tòa nhà lắp kính vàng theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Số tiền xử phạt 2 chủ đầu tư sẽ theo qui định của pháp luật. Sau đó hai chủ đầu tư có 60 ngày để điều chỉnh hồ sơ.

"Nếu Sở Xây dựng không đồng thuận trong việc điều chỉnh giấy phép xây dựng từ kính xanh sang kính vàng, đơn vị sẽ buộc chủ đầu tư khắc phục hoặc tháo dỡ. Trường hợp nếu quá thời hạn, chúng tôi sẽ cưỡng chế", ông Huỳnh Văn Rân, Đội trưởng kiểm tra qui tắc đô thị quận Hải Châu nói.

Chủ đầu tư tòa nhà SHB và Risemount Apartment lắp kính vàng chói nắng, chây ì trong việc khắc phục - Ảnh 2.

Tòa nhà Risemount Apartment lắp kính vàng không đúng hồ sơ thỏa thuận phương án kiến trúc được thẩm định. (Ảnh: Chu Lai).

Theo Luật sư Châu Việt Vương, Đoàn luật sư TP Đà Nẵng, qui định tại điểm c khoản 4 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP qui định đối với tổ chức thi công công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới thì sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kĩ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, tổ chức có hành vi vi phạm còn bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Trường hợp chủ đầu tư không tự giác chấp hành biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm thì bị cưỡng chế thi hành.

chọn