Giá đất 20 tuyến đường Đà Nẵng vượt 151 triệu đồng/m2

UBND TP Đà Nẵng đã có báo cáo gửi HĐND thành phố về việc Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024.

Cụ thể, theo báo cáo này, chính quyền TP Đà Nẵng đã điều tra, khảo sát giá đất thị trường trên phạm vi toàn thành phố Đà Nẵng với 56 phường, xã.

IMG_0195

Đường Bạch Đằng - đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh có giá hơn 304 triệu đồng/m2. (Trong ảnh đường Bạch Đằng. Ảnh: Văn Luận).

Trong đó, giá đất cao nhất là đường Bạch Đằng - đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh là 304.260.000 đồng/m2.

Đối với giá đất ở tại đô thị, theo dự thảo khung giá đất của Chính phủ (hiện nay chưa ban hành), qui định giá đất cao nhất ở Đà Nẵng là 151.000.000 đồng/m2. Qua kiểm tra dự thảo bảng giá đất lần này có tổng 20 tuyến đường, đoạn đường vượt khung 151.000.000 đồng/m2.

Trường hợp cho phép vượt khung 30% thì giá đất ở tối đa là 151.000.000đ/m2 x 1,3 =  196.300.000 đồng/m2. Cụ thể những tuyến, đoạn đường vượt khung như sau:

STT

Tuyến đường, đoạn đường

Giá đất

1.000 đ/m2

1

Bạch Đằng

- Đoạn từ Đống Đa đến Nguyễn Du

223.230

- Đoạn từ Nguyễn Du đến Lê Duẩn

275.660

- Đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh

304.260

2

Trần Phú

 

- Đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Quốc Toản

205.320

- Đoạn từ Trần Quốc Toản đến Nguyễn Văn Linh

217.140

3

Võ Nguyên Giáp

 

- Đoạn từ Phạm văn Đồng đến Võ Văn Kiệt

233.320

Đối với giá đất ở tại nông thôn, theo dự thảo khung giá đất của Chính phủ (hiện nay chưa ban hành), qui định giá đất cao nhất ở Đà Nẵng là: 16.500.000 đồng/m2.

Qua kiểm tra thí dự thảo bảng giá đất tại nông thôn nằm trong dự thảo khung giá đất của Chính phủ.

Đối với đất nông nghiệp, qua kiểm tra dự thảo bảng giá đất nằm trong dự thảo khung giá đất của Chính phủ.

"Việc điều tra, rà soát giá đất nhằm theo dõi biến động của giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường, phát hiện những điểm bất hợp lí phát sinh, bổ sung kịp thời những thay đổi so với bảng giá các loại đất tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của qui định giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND TP Đà Nẵng, xây dựng và trình UBND thành phố ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024 theo quy định", UBND TP Đà Nẵng báo cáo về mục đích điều tra, rà soát giá đất mới trình HĐND TP Đà Nẵng xem xét.

chọn