Giảm 50% phí trong lĩnh vực du lịch

Ngày 5/5, Bộ Tài chính đã ban hành 3 Thông tư số 34, 35, 36/TT-BTC giảm phí, lệ phí từ 20 - 50% đối với lĩnh vực xây dựng, du lịch, tài nguyên nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19.

Đối với du lịch, theo quy định tại Thông tư số 35/TT-BTC về mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, kể từ ngày 5/5 đến hết ngày 31/12/2020, một số loại giấy phép kinh doanh sẽ được giảm tới 50% phí so với quy định hiện hành.

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018.

Giảm 50% phí trong lĩnh vực du lịch - Ảnh 1.

(Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Theo quy định tại Thông tư số 35/TT-BTC về mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn, kể từ ngày 5/5 đến hết ngày 31/12/2020 một số phí trong lĩnh vực tài nguyên nước sẽ được giảm 20%, phí khai thác dữ liệu khí tượng thủy văn sẽ được giảm 30% so với quy định hiện hành.

chọn