Hà Đô lãi nửa năm hơn 700 tỷ, mảng năng lượng vượt BĐS dẫn đầu cơ cấu doanh thu

6 tháng đầu năm, doanh thu bất động sản của Hà Đô giảm sụt giảm, song mảng năng lượng ghi nhận tăng trưởng lớn. Kết quả, doanh nghiệp lãi sau thuế gần 714 tỷ đồng, tương ứng 53% kế hoạch năm.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II, với doanh thu thuần đạt 1.007 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ở mức 466,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 418 tỷ đồng, tăng 427% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần 1.692 tỷ đồng giảm 7% so với cùng kỳ năm 2021, do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 39%, đạt 591,5 tỷ đồng; doanh thu xây lắp giảm 99,3%, đạt 974 triệu đồng và doanh thu dịch vụ khách sạn giảm 75%, đạt 19,5 tỷ đồng. 

Trong kỳ, lãi gộp của Hà Đô tăng 23% lên 1.129 tỷ đồng, doanh thu tài chính ghi nhận 55 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi. Kết quả, Hà Đô lãi sau thuế 713,8 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.

Theo Hà Đô, lợi nhuận trong kỳ của công ty tăng so với cùng kỳ là do doanh thu từ mảng năng lượng trong quý II tăng 89,3% với biên độ lợi nhuận cao, trong khi các lĩnh vực khác vẫn duy trì ổn định.

KQKD 6 tháng đầu năm của Hà Đô. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Năm nay, Hà Đô đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.344 tỷ đồng, như vậy, sau 6 tháng đầu kinh doanh, công ty đã thực hiện được 53% mục tiêu năm.

Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của Hà Đô đạt 15.742 tỷ đồng, giảm 149 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do giảm các khoản phải thu ngắn hạn và tài sản dở dang dài hạn. Chiếm hơn 62% tổng tài sản của Hà Đô là khoản tài sản cố định (9.830 tỷ đồng), giảm 38 tỷ đồng so với đầu năm.

Giá trị hàng tồn kho của công ty trong kỳ ở mức 1.465 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm, chủ yếu do tăng khoản các công trình xây dựng dở dang (165,8 tỷ đồng), bất động sản đã hoàn thành (49,3 tỷ đồng) và hàng hóa (37,3 tỷ đồng).

Ngoài ra, công ty cũng có 795 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, giảm 9,7%, chủ yếu là giảm chi phí tại dự án thủy điện Đắk Mi (8,4 tỷ đồng). 

Tổng nợ tài chính của Hà Đô tới cuối quý II là 6.881 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm, chủ yếu là do giảm khoản vay dài hạn đến hạn trả, vay ngân hàng và tất toán 200 tỷ đồng từ trái phiếu phát hành.

chọn
Vị trí thực tế sắp làm ba đường kết nối KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội
Huyện Đông Anh (Hà Nội) dự chi 800 tỷ đồng xây mới ba tuyến đường kết nối thẳng vào KCN Bắc Thăng Long.