Hà Nội sắp đấu giá 11 thửa đất tại huyện Mê Linh, khởi điểm 9 triệu đồng/m2

6 thửa đất tại điểm X2, xứ đồng Bói, đồng Bền và 5 thửa đất tại điểm X3, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 28/11 tới đây.

Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND huyện Mê Linh. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia, địa chỉ tại số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, điện thoại: 02437622619.

6 thửa đất tại điểm X2, xứ đồng Bói, đồng Bền

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 6 thửa đất tại điểm X2, xứ đồng Bói, đồng Bền, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Các thửa đất này có tổng diện tích 772,6 m2 (từ 93,5 m2 đến 165,6 m2), giá khởi điểm từ 12 triệu đồng đến 16,1 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước từ 200 triệu đồng đến 350 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá áp dụng chung đối với các thửa đất là 100 nghìn đồng/m2. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Hà Nội sắp đấu giá 11 thửa đất tại huyện Mê Linh, khởi điểm 9 triệu đồng/m2 - Ảnh 1.

Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh để xem thực địa trong hai ngày 22/11 và 23/11 hoặc có thể trực tiếp đến xem xét thực địa khu đất.

Bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 12/11 đến ngày 25/11 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh. Khách hàng có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 029154848888 của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Đông Anh từ ngày 24 /11 đến ngày 25/11.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 28/11 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện Mê Linh.

5 thửa đất tại điểm X3, thôn Văn Lôi

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 5 thửa đất tại điểm X3, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Các thửa đất này có tổng diện tích 462 m2 (từ 87,8 m2 đến 101,3 m2), giá khởi điểm từ 9 triệu đồng đến 10 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước 160 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá áp dụng chung đối với các thửa đất là 100 nghìn đồng/m2. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Hà Nội sắp đấu giá 11 thửa đất tại huyện Mê Linh, khởi điểm 9 triệu đồng/m2 - Ảnh 2.

Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh để xem thực địa trong hai ngày 22/11 và 23/11 hoặc có thể trực tiếp đến xem xét thực địa khu đất.

Bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 12/11 đến ngày 25/11 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh. Khách hàng có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 029154848888 của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Đông Anh từ ngày 24 /11 đến ngày 25/11.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 28/11 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện Mê Linh.

chọn
Cận cảnh cầu vượt sông Hồng nối Thái Bình - Nam Định hoàn thành 80%
Cầu sông Hồng có tổng chiều dài 1,4 km với tổng vốn đầu tư của công trình gần 1.000 tỷ đồng, nối hai huyện Tiền Hải (Thái Bình) và Giao Thủy (Nam Định).