Hải Phát chi hơn 2.800 tỷ đồng trả nợ trong năm 2022, khoản người mua trả tiền trước tăng mạnh

Tại cuối năm 2022, nợ tài chính của Hải Phát giảm gần 30% so với đầu năm, tỷ lệ nợ tài chính/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ mức 1,33 về mức 0,91.

Quý IV/2022, CTCP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) đạt doanh thu thuần 327 tỷ đồng, giảm 16% so với quý IV/2021 do giảm mạnh doanh thu hoạt động khác. Ngược lại, nguồn thu chính trong quý là kinh doanh bất động sản đạt doanh thu 288 tỷ đồng, tăng 42%.

Theo giải trình của công ty, trong quý, số lượng sản phẩm dự án đã bán giảm.

Giá vốn cao hơn doanh thu thuần, công ty báo lỗ gộp 34,4 tỷ đồng. Nhờ giảm các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý, đồng thời có doanh thu 145 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, chủ yếu là lãi bán các khoản đầu tư, Hải Phát lãi sau thuế 19,2 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ. 

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần công ty đạt 1.635 tỷ đồng, tăng 17% và lãi sau thuế đạt 142 tỷ đồng, giảm 57% so với năm 2021. 

Năm 2022, công ty đạt mục tiêu lãi sau thuế 450 tỷ đồng, như vậy, công ty đã thực hiện 31,5% chỉ tiêu đề ra. 

 KQKD năm 2022 của Hải Phát. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Tổng tài sản của Hải Phát tại thời điểm cuối năm 2022 là 9.293 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Chiếm gần 40% trong đó là hàng tồn kho với 3.595 tỷ đồng, giảm 5%, gồm bất động sản để bán đang xây dựng 3.160 tỷ đồng và bất động sản để bán đã hoàn thành 435 tỷ đồng. Công ty không gh inhaajn 434 tỷ đồng hàng hóa bất động sản như đầu năm. 

Ngoài ra, các khoản tiền mặt, bất động sản đầu tư, tài sản dở dang dài hạn, đầu tư tài chính... cũng giảm so với đầu năm.

Ngược lại, các khoản phải thu cả ngắn và dài hạn đạt 3.644 tỷ đồng, tăng gần 50% so với đầu năm, chủ yếu tăng tại phải thu theo các hợp đồng hợp tác và hợp đồng ủy thác đầu tư, biên bản thỏa thuận với đối tác. 

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 1.098 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 27,8 tỷ đồng hồi đầu năm. Công ty cho biết đây là số dư các khoản thanh toán theo tiến độ từ các khách hàng ký hợp đồng mua bán bất động sản tại dự án Cao Bằng, dự án Bắc Giang và các dự án khác của công ty. 

Về phần nợ vay tài chính, tại cuối năm 2022, dư nợ của công ty đạt 3.318 tỷ đồng, giảm gần 30% so với đầu năm, tỷ lệ nợ tài chính/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ mức 1,33 hồi đầu năm về mức 0,91.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong năm 2022, công ty đã chi 2.834 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, mặt khác thu từ đi vay 1.432 tỷ đồng. Do đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 1.407 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 3.232 tỷ đồng. 

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm 256 tỷ đồng. Ngược lại, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 1.179 tỷ đồng chủ yếu nhờ tăng các khoản phải trả và giảm hàng tồn kho. 

Kết quả, dòng tiền thuần trong năm của Hải Phát âm 483 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 31,6 tỷ đồng. 

chọn
Nhóm Eurowindow hé mở kế hoạch khởi công khu đô thị 7.100 tỷ ở Long An
Khu đô thị tại phường 4 và phường 6 TP Tân An có diện tích gần 175 ha, tổng mức đầu tư 7.119 tỷ đồng. Chủ đầu tư cho biết dự kiến khởi công dự án vào quý II/2025.