Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt 70% kế hoạch năm

Năm nay, TP Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn là 12.721 tỷ đồng. Sau 9 tháng, ước tính giải ngân của TP Hải Phòng đạt trên 70% kế hoạch.

 TP Hải Phòng hiện nay. (Ảnh: Báo Đầu Tư)

Theo Báo Chính phủ, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia vào ngày 26/9, bên cạnh các địa phương có mức giải ngân vốn đầu tư công chậm và gặp nhiều vướng mắc, một số địa phương có mức giải ngân cao như Thanh Hóa, Hải Phòng và Quảng Ngãi.

Đến ngày 23/9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Thanh Hóa đạt 55% kế hoạch, đạt mức trung bình khá của cả nước. Tỉnh tập trung xác định mốc thời gian hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm nay đối với từng loại dự án. Thường xuyên rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án có tiến độ giải ngân chậm sang dự án có tiến độ giải ngân tốt.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cũng cho biết, hằng năm, thành phố chỉ tập trung vốn cho từ 7 đến 10 dự án trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, ưu tiên bố trí vốn thực hiện dự án theo nguyên tắc: Bố trí 100% chi phí giải phóng mặt bằng và 80% chi phí xây lắp.

Năm nay, TP Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn là 12.721 tỷ đồng. Ước giải ngân của TP Hải Phòng đạt trên 70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dự kiến trong năm nay, Thành phố sẽ giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng là một trong những địa phương có mức giải ngân vốn đầu tư công cao, với gần 113% kế hoạch vốn năm nay.

chọn
‘Thị trường bất động sản 2023 sẽ chuyển biến khá thận trọng’
Một năm 2022 với nhiều khó khăn với thị trường bất động sản đang dần khép lại. Tuy nhiên, vẫn có những niềm tin về sự ổn định và thanh lọc cho ngành trong thời gian tới.