Hòa Bình yêu cầu nhiều sở, ngành, địa phương vào cuộc chống thất thu thuế chuyển nhượng BĐS

Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã có Công văn số 1282 về chống thất thu thuế trong chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện Công văn số 3849 ngày 28/4 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, Cục Thuế tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai các biện pháp chống thất thu thuế trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền cho người nộp thuế bằng nhiều hình thức thông qua các kênh thông tin.

Chi cục Thuế các huyện, khu vực phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát địa bàn để nắm bắt, thu thập giá giao dịch trên thị trường, giá bán của chủ đầu tư dự án, giá giao dịch tại sàn giao dịch, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giá thu tiền sử dụng đất các dự án nhà ở, giá đền bù giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, thống kê lịch sử giá chuyển nhượng đã kê khai và nộp thuế tại cơ quan thuế và các thông tin liên quan khác để xây dựng cơ sở dữ liệu tham chiếu, làm căn cứ giám sát tình hình kê khai của người nộp thuế. Căn cứ vào các thông tin thu thập được ở trên để đánh giá sự phù hợp của mức giá kê khai.

Các Chi cục Thuế cũng tăng cường phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn và các các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn trao đổi, cung cấp thông tin về giá giao dịch chuyển nhượng trên thị trường để công chứng viên tham khảo, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai giá chuyển nhượng đúng với giá thực tế giao dịch.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất đối với các khu vực, vị trí, đoạn đường của các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; dự án nhà ở có thu tiền sử dụng đất đã phát sinh trong năm nhưng chưa có trong bảng giá đất. Từ đó cơ quan thuế có cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính cho người nộp thuế đảm bảo đúng quy định.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế; đồng thời trao đổi, nắm bắt thông tin về giá giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên thị trường với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan để có biện pháp kiểm tra, vận động và đấu tranh yêu cầu người nộp thuế tự giác khai trung thực.

Sở Tư pháp chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế đối với các bên tham gia ký kết hợp đồng chuyển nhượng bất động sản nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế. Đồng thời phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan về giá giao dịch bất động sản thực tế trên thị trường để kiểm tra, giám sát việc kê khai giá trên hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.

Công an tỉnh đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế; phối hợp điều tra thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định; hỗ trợ cơ quan thuế trong việc thu thập, xác minh thông tin về giá giao dịch bất động sản, làm cơ sở đấu tranh với các hành vi kê khai không trung thực về giá chuyển nhượng nhằm trốn thuế.

UBND các huyện, thành phố thực hiện quản lý, giám sát các bộ phận hành chính công trong việc xác định vị trí đất, xác nhận các hợp đồng giao dịch bất động sản đúng quy định.

UBND các xã, phường tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp tự giác kê khai trung thực giá trị chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng công chứng; củ động rà soát, phát hiện các trường hợp kê khai thấp, không phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường để đấu tranh, thuyết phục, yêu cầu người nộp thuế kê khai lại theo giá đúng trước khi ký xác nhận hợp đồng công chứng. Phối hợp với cơ quan thuế trong việc trao đổi, cung cấp thông tin biến động giá giao dịch bất động sản.

chọn
Một doanh nghiệp sở hữu loạt bất động sản ở Hà Nam báo lãi cao gấp 225 lần cùng kỳ
Quý II/2024, Nam Hà Nội (NHA) lãi sau thuế hơn 29 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi 130 triệu đồng. Việc doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng là điều đã được doanh nghiệp dự báo từ trước nhờ bàn giao khu dân cư Mộc Bắc.