Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 mới nhất

Một kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cụ thể là yếu tố không thể thiếu trong một ngày lễ lớn như ngày này. Các kế hoạch này sẽ giúp bạn chuẩn bị đầy đủ nhất và đảm bảo rằng các hoạt động sẽ được diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Mỗi năm, khi ngày 1/6 đến gần, các cơ quan, đoàn thể lại bắt đầu lên kế hoạch cho ngày Quốc tế Thiếu nhi. Không chỉ trao tặng những món quà, gửi lời chúc hay viết những bài thơ ý nghĩa, mà còn rất nhiều hoạt động khác. Dưới đây là một số kế hoạch chuẩn bị cho ngày 1/6 sắp tới mà bạn có thể tham khảo.

Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cho con giáo viên

KẾ HOẠCH
Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 01/6 cho các cháu thiếu nhi
là con cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
thuộc ….

Căn cứ ….;
Ban Chấp hành Đoàn …. xây dựng kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc …. như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 • Tiếp nối và phát huy truyền thống, khơi dậy nét đẹp văn hóa dân tộc, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động “Vì đàn em thân yêu"' tạo sân chơi lành mạnh mang tính truyền thống và thiết thực.

 • Thu hút, tập hợp đông đảo thiếu nhi tham gia các hoạt động, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, vui tươi phấn khởi, tạo điều kiện cho các em gặp gỡ, giao lưu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 để động viên, khích lệ các em tích cực thi đua học tập tốt.

 • Chương trình phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui tươi.

II. ĐỐI TƯỢNG

Tất cả các em thiếu nhi là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ôn lại truyền thống, ý nghĩa ngày Quốc tế thiếu nhi.

3. Tổ chức trò chơi và văn nghệ.

4. Phát quà và trao phần thưởng tham gia trò chơi cho các cháu.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 • Thời gian: Lúc 16 giờ, ngày 01/6/… (Thứ ….)

 • Địa điểm: Hội trường …….

V. ĐẠI BIỂU MỜI THAM DỰ

 • Đại diện Ban Lãnh đạo...................................

 • Đại diện Đảng ủy...................................

 • Đại diện Đoàn...................................

 • Đại diện Công đoàn...................................

 • Đại diện chi đoàn...................................

VI. DỰ TRÙ KINH PHÍ

Tổng kinh phí dự kiến tổ chức là …. đồng (bằng chữ). Trong đó:

 • Tặng tiền cho các cháu thiếu nhi gồm: …..

 • Chi phí trang trí Hội trường, mua bong bóng, bánh và quà tặng cho các cháu khi tham gia trò chơi... dự kiến: ….

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Chấp hành Đoàn …. trình xin chủ trương chấp thuận của Ban Lãnh đạo …. và Đảng ủy …. Xin ý kiến thủ trường các phòng, đơn vị trực thuộc ….. để tạo điều kiện về thời gian cho đoàn viên tham gia thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch này.

Tất cả đoàn viên Đoàn … cùng tham gia.

Giao tất cả các Chi đoàn phối hợp tổ chức thực hiện việc mua quà, gói quà, trang trí hội trường... Phân công tổ chức văn nghệ và trò chơi giao Chi đoàn …, Chi đoàn … phối họp thực hiện.

Giao ủy viên BCH được phân công phụ trách văn hóa - văn nghệ, công tác thiếu nhi chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, triển khai tổ chức thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi cho các cháu thiếu nhi. Đề nghị tất cả đoàn viên …. nghiêm túc thực hiện.

 

Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 trường Mầm non

 

TRƯỜNG MẦM NON ..................
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

 

........, ngày...tháng....năm..

KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình “Chia tay trẻ 5t và Vui Tết Thiếu nhi 1/6/.......”

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em.

- Hình thành cho trẻ những ấn tượng khó quên trong những tháng ngày ở trường mầm non, tạo tâm thế hào hứng, sẵn sàng cho trẻ 5 tuổi trước khi vào lớp 1.

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp cho trẻ hiểu được ý nghĩa của ngày Quốc tế thiếu nhi 1- 6.

- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các bé nhân ngày Tết thiếu nhi 1/6, qua đó góp phần bồi dưỡng, giáo dục các đức tính tốt đẹp cho các bé trường mầm non.

- Đảm bảo hiệu quả và an toàn trong quá trình tổ chức.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Tổ chức chương trình:...........................................................................

2. Địa điểm:..............................................................................................................

III. NỘI DUNG

- Các tiết mục đố vui, múa hát của cô và trò trường mầm non.

- Đọc thư chúc tết Thiếu nhi của Chủ tịch nước.

- Tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Tết 1/6 và ý kiến phát biểu của các cấp lãnh đạo nhà trường, địa phương.

- Đại diện Hội CMHS tặng quà chúc mừng.

- Phát Phiếu khen.

- Đại diện trẻ 5t phát biểu ý kiến.

- Tiếp tục vui liên hoan văn nghệ, Cô giáo và các bé 5-6 tuổi hát bài hát tạm biệt trước khi các bé ra trường

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng Khu

- Lập kế hoạch tổng thể báo cáo Công đoàn, Ban Giám hiệu.

- Liên hệ với các tổ CM liên quan để tổ chức chương trình.

- Chủ trì tổ chức các hoạt động.

2. Giáo viên, học sinh

- Tập văn nghệ, tham gia đầy đủ chương trình, chuẩn bị các điều kiện cho buổi lễ: Quà, Phiếu khen, nhạc, sân khấu…

- Tuyên truyền đến phụ huynh, nhân dân địa phương ủng hộ ngày lễ.

- Quản trẻ

3. Nhân viên văn phòng - Giúp đón khách, và giúp giáo viên chuẩn bị sân khấu, quà….

Trên đây là kế hoạch tổ chức tổ chức chương trình “Chia tay trẻ 5t và Vui Tết Thiếu nhi 1/6/20…”

Đề nghị các đ/c thực hiện nghiêm túc để buổi lễ đem lại kết quả cao!

                HIỆU TRƯỞNG                                                          T/M BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                                            CHỦ TỊCH

 

 

Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 trường Tiểu học

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ...

BCH TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

Số: 30 KH/ ĐTN

..., ngày ….tháng…. năm 20….

KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình “Vui Tết Thiếu nhi 1/6”

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em.

- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em nhân ngày Tết Thiếu nhi qua đó góp phần bồi dưỡng, giáo dục các đức tính tốt đẹp cho các em.

- Thu hút được đông đảo thiếu nhi tham gia.

- Đảm bảo hiệu quả và an toàn trong quá trình tổ chức.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Là con cán bộ viên chức, giáo viên Nhà trường (tuổi không quá 15).

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

- Tập luyện: Từ …h…. – …h…. các ngày từ …h…. – …h…. .

- Tổ chức chương trình: …h…. thứ sáu, ngày 01/6/20…..

2. Địa điểm: …………………………………………………………………...

IV. NỘI DUNG

- Hài kịch.

- Văn nghệ, biểu diễn thời trang.

- Đố vui.

- Tặng quà cho các em thiếu nhi.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Thanh niên

- Lập kế hoạch tổng thể báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu.

- Liên hệ với các đơn vị liên quan để tổ chức chương trình.

- Chủ trì tổ chức các hoạt động.

2. Phòng Quản trị

- Chuẩn bị hội trường.

- Chuẩn bị 01 thùng nước đóng chai và 02 bình nước, cốc nhựa.

3. Phòng CTHSSV

- Hỗ trợ hệ thống âm thanh, ánh sáng.

- Bố trí nhạc công phụ trách âm thanh cho chương trình.

4. Phòng TCHC

- Bố trí xe ô tô 12 chỗ đưa đón các cháu thiếu nhi tham gia chương trình văn nghệ vào ngày 01/6/20…. từ khu B sang khu A, xuất phát lúc 18 h

5. Phòng Khoa học Công nghệ

- Tuyên truyền trên Website của Nhà trường.

VI. DỰ TRÙ KINH PHÍ

Có bản dự trù kèm theo.

                HIỆU TRƯỞNG                                                          T/M. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                  BÍ THƯ

 

 

Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 trường THCS

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC ……..
CĐCS:TRƯỜNG THCS ………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……KH-BNC-CĐPMH

..., ngày ... tháng ... năm 20..

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6/20...VÀ TRAO HỌC BỔNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH CHO CON CB-GV-CNV NĂM HỌC 20... -20...

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Công đoàn và Ban Nữ Công trường THCS....... năm học 20... -20...Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường

Được sự thống nhất của Chi Bộ, Hiệu Trưởng nhà trường. Ban Chấp hành Công đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên nhà trường năm học 20... -20... cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU

- Nhằm chăm lo và Giáo viên giảng dạy, Cán bộ, Nhân viên nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn,tham gia tích cực các hoạt động của Công đoàn.

- Chăm lo đời sống tinh thần của con CB-GV-NV tham gia vui chơi giải trí sau mỗi năm học

-Ban Nữ công Công đoàn trường tổ chức ngày hội quốc tế thiếu nhi và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CB-GV-NV nhà trường đạt thành tích học sinh Khá, Giỏi trong năm học 20... -20..

II. NỘI DUNG

1. Hình thức tổ chức :

- Tổ chức các trò chơi.

- Tổ chức văn nghệ cho các cháu vui chơi .

- Tổ chức trao học bổng................

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: lúc 8 giờ ngày 01 tháng 06 năm 20...- Địa điểm : tại phòng Giáo Viên trường THCS .........

3. Kinh phí:

- Kinh Phí đóng góp của CB-GV-NV nhà trường 100.000 đ/người x 35=3.500.000 đ

- Học sinh Khá được nhận 140000 đ/em x 1HS = 140.000 đ

- Học sinh giỏi được nhận 170.000 đ/em x 18 HS = 3.060.000 đ

- Tổng cộng : 3.200.000 đ ( ba triệu hai trăm ngàn đồng)

Còn lại 300000 đồng gửi lại quỹ công đoàn

Công đoàn trường hổ trợ kinh phí mua bánh kẹo : 550.000 đ (năm trăm năm chục ngàn đồng)

Tổng cộng kinh phí : 3,750,000,đ (Ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng )

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC,THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1 .Thành phần tham dự:

Tất cả các bé là con của CB-GV-NV trường

2. Ban tổ chức :

….………………………………………

….………………………………………

….………………………………………

3. Tổ chức thực hiện :

- Ngày 25/5/20...: Ban Nữ công lên kế hoạch .

- Ngày 28/5/20...: Họp ban tổ chức.

- Ngày 30/5/20...: công tác chuẩn bị

- Ngày 01/6/20...: tổ chức thực hiện

Nơi nhận:                                                                                           TM. BAN NỮ CÔNG

- Bí thư Chi Bộ trường

- Hiệu Trưởng                                                                                          TRƯỞNG BAN 

- BCH CĐ (b/c);

- Ban Nữ công CĐ Trường ( để báo cáo )

- Các Tổ Công đoàn; 

- Lưu VT.

 

chọn
Hình ảnh CCN Trác Văn tại thị xã Duy Tiên, Hà Nam gần 57 ha đang xây dựng hạ tầng
CCN Trác Văn tại thị xã Duy Tiên, Hà Nam có quy mô gần 57 ha, bắt đầu thi công vào quý I/2023. Chủ đầu tư của dự án này là Công ty Đông Dương.