Khánh Hòa 'siết' phân lô bán nền trái phép

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc kiểm soát tình trạng phân lô bán nền trái phép trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, địa bàn tỉnh đang có tình trạng một số cá nhân, tổ chức tự đặt tên dự án cho khu đất, tự phân lô nhằm gây sự chú ý của người có nhu cầu. Nguồn gốc khu đất là đất nông nghiệp, được đối tượng nhận chuyển nhượng, sau đó tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để chuyển nhượng cho khách hàng.

HYP_4241-crop

Khánh Hòa đang xuất hiện tình trạng người dân tự đặt tên dự án cho khu đất tự phân lô. (Ảnh: Khải An).

Việc này dẫn đến việc khách hàng ngộ nhận đây là dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư. Khu đất tự phân lô không có qui hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ hình thành khu dân cư tự phát, không có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không có đường giao thông nội bộ tự kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

Bên cạnh đó, vì khu đất không được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở nên không có đánh giá tác động môi trường. Vì vậy, người dân đã nhận chuyển nhượng các lô đất tại khu vực này phải sinh sống trong điều kiện không có hạ tầng cấp, thoát nước, điện, đường; về lâu dài sẽ dẫn đến tình trạng quá tải hạ tầng, gây ô nhiễm môi trường, phá vỡ qui hoạch xây dựng, qui hoạch giao thông, gây ra tình trạng ngập úng…

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chỉ đạo, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiểm tra và báo cáo tình trạng tự phân lô chuyển nhượng nền mà không lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo qui định pháp luật, đề xuất phương án giải quyết cụ thể đối với từng trường hợp.

khai thác đất đá tại phước đồng  (2)

Một số nơi xin giấy phép khai thác đất đá nhưng lại tổ chức phân lô bán nền. (Ảnh: Khải An).

Tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng tự san nền, làm đường, xây dựng công trình hạ tầng trái phép trên địa bàn quản lý. Kiên quyết yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng đất khắc phục nguyên trạng khu đất. Trường hợp tổ chức, cá nhân không chấp hành phải tổ chức cưỡng chế theo qui định.

Bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, cắm biển cảnh báo các địa điểm có dấu hiệu quảng cáo, rao bán, sang nền, phân lô để ngăn ngừa việc chuyển nhượng đất nền và xây dựng trái phép để cảnh báo cho người dân biết.

Đồng thời giao các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh khẩn trương tiến hành tuyên truyền, rà soát, xử phạt các trường hợp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và đúng theo qui định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

Trường hợp có vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền giải quyết thì các cơ quan báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

chọn