Khánh Hòa siết giao đất trái qui hoạch tại TP Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo TP Nha Trang kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo qui định của pháp luật đất đai.
65367761_471226247026681_3760461970382258176_n

TP Nha Trang có tổng diện tích tự nhiên hơn 25.428ha, trong đó đất nông nghiệp 9.624ha, đất phi nông nghiệp 6.344ha, đất đô thị hơn 8.000ha… (Ảnh: Khải An).

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 1833 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP. Nha Trang.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu TP Nha Trang công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng bảo vệ nghiêm ngặt.

Chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; rà soát, kiểm tra hiện trạng đất rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án.

Đồng thời, tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững quy định pháp luật sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm; quản lý sử dụng đất theo đúng qui hoạch, kế hoạch; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lí vi phạm trong thực hiện qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ đạo kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không có trong qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đặc biệt, kiểm tra, xử lí các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo qui định của pháp luật đất đai.

HYP_4247-crop

Tình trạng san ủi phân lô bán nền, chuyển mục đích sử dụng đất tại TP Nha Trang khá phổ biến. (Ảnh: Khải An).

Được biết, TP Nha Trang có tổng diện tích tự nhiên hơn 25.428ha, trong đó đất nông nghiệp 9.624ha, đất phi nông nghiệp 6.344ha, đất đô thị hơn 8.000ha…

Giai đoạn 2016 đến 2020, thành phố chuyển mục đích sử dụng đất điều chỉnh từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp trong kì quy hoạch 2.056ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 194ha; đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng, trong đó đất nông nghiệp 831ha, đất phi nông nghiệp 1.149ha…

chọn
Giá đất các khu vực mang tính đầu cơ cao như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh có thể sẽ sụt giảm đáng kể
Theo VNDirect, các khu vực sốt đất trong hai năm qua mang tính đầu cơ cao như Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh sẽ có sự sụt giảm đáng kể, trong bối cảnh tín dụng vào bất động sản đầu cơ , quản lý đất đai tại các khu vực sốt đấtđược giám sát chặt chẽ và gia tăng rủi ro vượt khả năng trả nợ vay.